“Jalla jitwaqqfu t-traffikanti tal-bnedmin, u jalla ma jkomplux jarmu l-ħajjiet ta’ tant nies innoċenti!”

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa jitlob biex jitwaqqfu t-traffikanti tal-bnedmin wara t-traġedja tad-dgħajjes tal-migranti Taljani.

“Jalla jitwaqqfu t-traffikanti tal-bnedmin, u jalla ma jkomplux jarmu l-ħajjiet ta’ tant nies innoċenti!” Dan kien l-appell li l-Papa Franġisku għamel mill-qalb għall-vittmi ta’ traġedja riċenti tal-migranti fil-Mediterran, huwa u jkellem lill-pellegrini miġburin għat-talb tal-Angelus tal-Ħadd.

Mill-inqas 70 persuna tilfu ħajjithom, meta d-dgħajsa li kienu fuqha tkissret mal-blat ftit ‘il barra mill-kosta tal-belt tan-Nofsinhar ta’ Cutro, fir-reġjun ta’ Calabria fl-Italja. Id-dgħajsa kienet telqet mit-Turkija ftit jiem qabel b’madwar 170 passiġġier abbord.

Il-Qdusija Tiegħu esprima s-sogħba tiegħu għat-traġedja, u talab għall-vittmi, għall-familji tagħhom, u għal dawk li baqgħu ħajjin min-nawfraġju.

“Nesprimi l-apprezzament u l-gratitudni tiegħi lir-residenti u l-istituzzjonijiet lokali għas-solidarjetà u l-akkoljenza ta’ dawn ħutna. Inġedded l-appell tiegħi biex traġedji bħal dawn ma jerġgħux iseħħu.”

Il-Papa Franġisku kkundanna lir-rwol tat-traffikanti tal-bnedmin fil-kontribut għal traġedji bħal dawn, u qal li huma qed “jarmu l-ħajja ta’ tant nies innoċenti.” “Jalla dawn il-vjaġġi ta’ tama qatt ma jkunu aktar vjaġġi tal-mewt”, qal. Hu talab ukoll biex Alla jagħti lil kulħadd “l-qawwa li nifhmu u nibku”.

“Jalla l-ilmijiet ċari tal-Mediterran qatt ma jerġgħu jiġu mdemmija b’inċidenti traġiċi bħal dawn!”.    

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/pope-francis-angelus-italy-migrant-boat-crash-cutro.html

%d bloggers like this: