Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Iridu jimmarkaw X fejn jaħsbu li t-tifel għamel tajjeb.

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d