23 – Inħobbu, imma…

Insellimlek! Naħseb li ħafna minna jagħrfu li l-imġieba ta’ ċerti persuni tagħmilha “diffiċli” biex titkellem magħhom jew taħdem magħhom fuq il-post tax-xogħol. Iżda x’jiġri jekk jinzerta li dan il-bniedem bl-imġieba “diffiċli” tkun tħobbu bħala ħabib jew sieħeb? X’tista’ tagħmel biex inti ma titfarrakx u biex trabbi l-kalma, waqt li fl-istess ħin ma tinkuraġġix l-imġieba fih li lilek ittellagħlek il-mustarda?

Continue reading 23 – Inħobbu, imma…

21 – Il-Gratitudni Tferrħek

1 Xinhi l-Gratitudni?

Insellimlek! Kont taf li l-gratitudni ġġiblek l-hena, tagħmlek kuntent jew kuntenta minn ġewwa? Il-gratitudni hija dak is-sentiment li nħossu meta nkunu qed napprezzaw xi ħaġa speċjali tajba jew siewja jew sabiħa li rċevejna. Inkunu nixtiequ nagħtu ħajr lil xi ħadd, jew lin-natura, jew lil Alla. Continue reading 21 – Il-Gratitudni Tferrħek

18 – Inpattihielu!

Xi għorrief u nies spiritwali indunaw li meta aħna jkollna bżonn nitgħallmu xi ħaġa, ningħataw id-diffikultajiet li għandna bżonn.

Huma ndunaw li l-kuntlarjetà hija l-għalliema tajba tagħna. Tajjeb għalhekk li nindunaw xi tkun qed tipprova tgħallimna, din l-għalliema, meta l-affarijiet ma jiġux kif irriduhom, jew meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, u nħossu ġibda jew leblieba biex inpattuhielu. Continue reading 18 – Inpattihielu!

17 – Dejjem Jiena l-Vittma!

Għad-dwejjaq li jkollok, inti drajt twaħħal f ’ħaddieħor, u fiċ-ċirkostanzi jew fid-destin, fix-xorti, f ’Alla? Forsi għandek “il-mentalità tal-vittma”? Kif tista’ tkun taf?

Hemm persuni li jkun abbuża minnhom xi ħadd. Huwa normali li dawn iħossu lilhom infushom bħala vittma. Tifhimha din, u tagħdirhom jekk iħossuhom vittma. Ħasra, u mhux sewwa, jekk ikollok tgħix ħajtek hekk. Wieħed għandu jfittex l-għajnuna ta’ xi ħabib kalm u matur, jew ta’ xi “grupp ta’ sostenn,” jew ta’ xi psikologu jew counsellor imħarreġ f’dan.

Continue reading 17 – Dejjem Jiena l-Vittma!