Inpattihielu! – Min ipatti jħaffer żewġ oqbra

Minn Tony. Servizz Ħelsien Emozzjonali tal-Fondazzjoni St Jeanne Antide

ara wkoll l-istampa (komik} aktar ‘l isfel 

Xi għorrief u nies spiritwali indunaw li meta aħna jkollna bżonn nitgħallmu xi ħaġa, ningħataw id-diffikultajiet li għandna bżonn.

Huma ndunaw li l-kuntlarjetà hija l-għalliema tajba tagħna. Tajjeb għalhekk li nindunaw xi tkun qed tipprova tgħallimna, din l-għalliema, meta l-affarijiet ma jiġux kif irriduhom, jew meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, u nħossu ġibda jew leblieba biex inpattuhielu. Continue reading “Inpattihielu! – Min ipatti jħaffer żewġ oqbra”