06 – Kontra l-Ansjeta; Il-Metodu tal-Kummentarju

Isellimlek! – Illum se ngħidlek dwar il-Metodu tal-Kummentarju. Dan iservi sabiex tidra ma titkaxkarx mis-sentimenti diffiċli: rabja, biża’, dwejjaq, meta tħossok imweġġa’, u oħrajn. Forsi ġà taf bil-metodu tal-Merħba, għall-istess skop. Tal-Kummentarju huwa metodu differenti.

Continue reading “06 – Kontra l-Ansjeta; Il-Metodu tal-Kummentarju”

05 – Biex ma Nitkaxkarx – Il-Metodu tal-Merħba

Titkaxkar xejn minn sentimenti diffiċli bħal biża’, rabja, dwejjaq, weġgħa f ’qalbek, jew oħrajn? Hux ikaxxkruk bħallikieku kont f’żurżieqa tiżloq tas-sentimenti? Bil-Metodu tal-Merħba, faċli tidra ma tħallix is-sentimenti jkaxxkruk.

Continue reading “05 – Biex ma Nitkaxkarx – Il-Metodu tal-Merħba”

04 – Ir-Rabja u l-Belveder

Huwa forsi normali li wieħed jirrabja kultant, u ma jdumx ma jerġa’ jikkalma. Iżda meta jkollok rabja li iżżommha fik fit-tul, dan huwa ħażin għal saħħtek. Hija valenu qawwi, li jħassarlek is-saħħa ta’ ġismek, is-saħħa mentali, is-sbuħija tal-ħajja, ir-relazzjonijiet tiegħek. U jekk ma teħlisx minnha, iħassarlek ukoll il-ħajja spiritwali.

Continue reading “04 – Ir-Rabja u l-Belveder”

03 – Kif Nista’ Naħfer Lill-Ġenituri?

Kulħadd jiżbalja. Żball mill-ikbar huwa ta’ dawk li jabbużaw lill-uliedhom minflok ma jrawmu fihom l-imħabba kif it-tfal kollha jistħoqqilhom.

Darba kont naf mara li minħabba abbuż bħal dan fi tfulitha, kellha leħen ġewwieni, dejjem għaddej, li jgħidilha “inti ħela’ ta’ laħam u għadam.” Continue reading “03 – Kif Nista’ Naħfer Lill-Ġenituri?”

02 – Kif Nista’ Naħfer Lili Nnifsi?

Meta tħoss rabja lejk innifsek u sens ta’ ħtija, forsi qalbek tkun qed tagħmel qoxra madwarek sabiex ma terġax tweġġa’ lilek innifsek b’xi għemil bħal dak tal-imgħoddi. Drajna nikkundannaw wisq!

Iżda b’qoxra madwari ma nistax ngħix sew, u lanqas ma nista’ nirrelata sew ma’ ta’ madwari jew ma’ nies ġodda. Continue reading “02 – Kif Nista’ Naħfer Lili Nnifsi?”

01– It-Tifel Ġewwieni Tiegħi …

Sensiela ta’ Artikli bit-tema: Inħeles Minn Ġewwa. Għodda biex tgħin lilek innifsek
meta jkaxkruk sentimenti tqal. Publikazzjoni ta’ Servizz għall-Ħelsien Emozzjonali
Fondazzjoni St Jeanne Antide.

01 – It-Tifel Ġewwieni Tiegħi, Xi Jrid Jismagħni Ngħidlu?

Insellimlek! Tiftakar meta kont tfal? Taħseb li dik it-tifla jew tifel, li inti kont, issa sparixxiet, għax kbirt? Le, hemm għadha, u hekk għandu jkun. Continue reading “01– It-Tifel Ġewwieni Tiegħi …”

18 – Inpattihielu!

Xi għorrief u nies spiritwali indunaw li meta aħna jkollna bżonn nitgħallmu xi ħaġa, ningħataw id-diffikultajiet li għandna bżonn.

Huma ndunaw li l-kuntlarjetà hija l-għalliema tajba tagħna. Tajjeb għalhekk li nindunaw xi tkun qed tipprova tgħallimna, din l-għalliema, meta l-affarijiet ma jiġux kif irriduhom, jew meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, u nħossu ġibda jew leblieba biex inpattuhielu. Continue reading “18 – Inpattihielu!”