Lectio Divina. Tnissil bla tebgħa ta’ Marija

8 Diċembru (It-tnissil bla tebgħa ta’ Marija) -Kunċizzjoni

Vanġelu: (Lq 1. 26-38):  L-Annunzjata hija waħda mill-avvenimenti li l-aktar ġiet impittra tul is-sekli.  Hawn min isaqsi jekk dar-rakkont seħħx eżatt kif inhu miktub.  Fil-każ li hekk, l-anġlu kif kien, u daħal mill-bieb jew le?  U Marija kif ma qalet xejn lil Ġużeppi b’kulma ġralha? Dawn huma domandi li jitqanqlu mill-kurżita’ tagħna u m’għandhomx importanza.  Biex nifhmu sew dan ir-rakkont, irridu naraw il-lingwaġġ li juża Luqa, u nsibu li din hi paġna tejoloġika li nkibtet wara r-Reżurrezjoni, i.e. meta l-komunita kienet għarfet min kien tassew Ġesu, iben Marija, sa mill-konċepiment, i.e. Iben Alla l-Għoli.  Luqa jissellef frażijiet milll-Antik Testment, e.g. “ix-xebba twelled iben”, eċċ.  Luqa jridna nqisu din il-ġrajja bħala waħda mill-aktar importanti fl-istorja tal-umanita’. Continue reading Lectio Divina. Tnissil bla tebgħa ta’ Marija

Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu (Mt 24, 37-44):  Id-dixxipli jistiednu ‘l Ġesu jammira t-tempju.  Għalihom kien ifisser stabbilta,  għax Israel kellu miegħu lil Alla.  Kien itihom sens ta’ sigurta’ għax din kienet ir-reliġjon tagħhom u ma kellu jinbidel xejn mir-relazzjoni li kellhom m’Alla, u l-mod kif jagħmlu ċ-ċerimonji.  Basta wieħed josserva t-Torah (il-ktieb tal-liġi).  Għalhekk Ġerusalem u t-Tempju ma kinux se jiġġarrfu għax kien hemm Alla jgħammar hemm.  Ġesu jħabbar il-waqgħa tat-Tempju, it-tmiem tad-dinja antika u l-bidu ta’ dinja ġdida. Continue reading Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 19, 9-14):  Din parabbola għal dawk li jaħsbu li huma tant ġusti li jistgħu imaqdru ‘l-oħrajn; jiġifieri, hija għal dawk li jemmnu, u fosthom jista’ jkun hemm xi wħud minna. Dawn ippreżentati mill-Fariżew . Ġesu’ inkwetat fuq il-ħmira (żgħira li mbagħad tikber) tal-Fariżej li kien hemm periklu li setgħet tidħol fid-dixxipli tiegħu. Allura ried jidentifika x’kienet dil-ħmira biex id-dixxipli ma jiċċappsux minnha. Continue reading Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”

VANĠELU:  Parabbola biex turina li għandna nitolbu bla heda, mingħajr ma ngħejjew.  Il-kelma Griega tfisser: ma nsirux kattivi u vendikattivi. Kulħadd xi darba sofra nġustizzja, ħassu frustrat għax ma seta’ jagħmel xejn dwarha.  Għalhekk l-ewwel rejazzjoni tagħna aktarx kienet waħda vjolenti biex nerġgħu niksbu dan id-dritt li jkun itteħdilna.  Hekk inwettquha bil-fatt, allura nkunu qed inżidu nġustizzja b’inġustizzja oħra. Continue reading Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”