Meta nimxi id f’id ma’ persuna bil-marda tal-kanċer

Ħafna jafu li jien pazjent tal-onkoloġija. Il-miraklu hu li, bil-grazzja tal-Mulej, għadni għaddej. Għadni ħaj u naħdem. Filwaqt li ngħid Grazzi Mulej!minn qalbi, nitlob li dawn il-ħsibijiet li Hu ġentilment tani biex naqsam magħkom illum jagħmlulna l-ġid. L-aktar lil dawk jieħdu ħsieb persuni li għaddejjin mit-trattament tal-kanċer. Continue reading “Meta nimxi id f’id ma’ persuna bil-marda tal-kanċer”

Evanġelju tal-Erbgħa 20 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 8, 22-26

Episodju kemmxejn tramb li jirrakonta ġrajja stramba fejn donnu jidher li l-qawwa ta’ Ġesù ma taħdimx mill-ewwel meta jiġi biex jagħti d-dawl lil dan ir-raġel minn Betsajda, li probabbli mhix l-istess raħal fjen kien joqgħod Pietru iżda Betsajda oħra fin-naħa tal-Grigal tal-baħar tal-Gallilija. Żgur hu li jew il-fama tiegħu u ta’ kif ifejjaq kienet xterdet qablu jew inkella li Ġesù kien ġa mar hemmhekk u fejjaq u allura n-nies kienet tafu. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 20 ta’ Frar 2019”

Taħdita pubblika dwar il-Verġni Marija

foto-judith-povilus.jpg
Judith Povilus

Il-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana qed torganizza t-taħdita,

MARY, MARY, QUITE CONTRARY: MARY, A STUMBLING BLOCK OR A DOOR TO UNITY?
It-Taħdita minn Judith Povilus hija kif Marija tgħaqqad l-Insara flimkien u ser issir il-Ħamis 6 ta’ Diċembru fis-6.30pm fil-bini tal-Kurja, Floriana. Dħul mill-bieb ta’ Triq l-Iljun. Kulħadd huwa mistieden.