Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ”

Vanġelu (Ġw 13. 31-35): Is-silta tal-lum toħodna lura għall-Aħħar Ċena.  Dan għaliex Ġesu għamel diskors twil li Ġwanni jaqsmu f’erba’ kapitli. Hu diskors importanti għax fih insibu l-aħħar struzzjonijiet tal-Imgħallem lid-dixxipli tiegħu. Meqjus ukoll bħala t-Testment qaddis ta’ Ġesu li kull Nisrani għandu jaqra u jirrifletti fuqu b’ċertu fervur, bħala l-aħħar xewqat li esprima Kristu qabel ma mar għall-mewt.  In fatti huwa ġabra tat-tagħlim kollu tiegħu u turija ta’ kif  offra ħajtu bħala rigal lill-umanita’. Continue reading Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ”

Ftit ħsibijiet fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika

Kitba ta’ Joe Zammit

Matul il-kors tat-Teoloġija jiġu trattati diversi materji fundamentali u sekondarji għall-formazzjoni tas-saċerdot, imma ftit li xejn fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika.

Li naf hu li Ruma kultant ikun hemm kors għas-saċerdoti fuq it-Teoloġija Mistika imma ftit huma s-saċerdoti li jħossu l-ħtieġa li jattendu għalih. Għalhekk, ħafna saċerdoti huma kompletament sajmin mit-tagħrif fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika u dan jirriżulta f’indifferenza kbira min-naħa ta’ xi saċerdoti, biex ma ngħidx ukoll li whud jistgħu jkunu ukoll ostili, meta jisimgħu fuq persuni mistiċi. Continue reading Ftit ħsibijiet fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika

Beatitudnijiet tal-Politku

Il-Papa jelenka lista ta’ beatitudnijiet għall-politiku tas-seklu 21.

Elise Harris Dec 18, 2018 SENIOR CORRESPONDENT. CRUX

RUMA – Il-Papa Franġisku spiss jirreferi għall-beatitudni Bibliċi bħala l-mogħdija li tgħaddi minnha fit-tfittxija għall-ħniena u qdusija personali. Iżda għax għandu mnejn li hu għaraf li l-Bibbja qatt ma setgħet timmaġina kif se tkun il-politika fis-seklu 21, il-Papa elenka lista ta’ beatitudni ġodda għall-politikanti fil-messaġġ tiegħu għall-Jum Dinji tal-Paċi għas-sena 2019. Continue reading Beatitudnijiet tal-Politku

Pellegrinaġġ ta’ grupp ta’ priġunieri għas-santwarju nazzjonali tal-Madonna ta’ Pinu

It-Tnejn, 1 ta’ April 2019: Nhar is-Sibt 6 ta’ April 2019, grupp ta’ priġunieri mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin se jagħmlu Pellegrinaġġ għas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu f’Għawdex. Fl-10.00am huma se jieħdu sehem f’quddiesa apposta, li se tkun immexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex.

Continue reading Pellegrinaġġ ta’ grupp ta’ priġunieri għas-santwarju nazzjonali tal-Madonna ta’ Pinu

Meta nimxi id f’id ma’ persuna bil-marda tal-kanċer

Ħafna jafu li jien pazjent tal-onkoloġija. Il-miraklu hu li, bil-grazzja tal-Mulej, għadni għaddej. Għadni ħaj u naħdem. Filwaqt li ngħid Grazzi Mulej!minn qalbi, nitlob li dawn il-ħsibijiet li Hu ġentilment tani biex naqsam magħkom illum jagħmlulna l-ġid. L-aktar lil dawk jieħdu ħsieb persuni li għaddejjin mit-trattament tal-kanċer. Continue reading Meta nimxi id f’id ma’ persuna bil-marda tal-kanċer