L-EWKARISTIJA U L-ĦAJJA TA’ DEJJEM

19. Il-Ħamis wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jiena hu l-ħobż ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem (Ġw 6, 51).

Il-bieraħ bdejna nitkellmu dwar il-ħtieġa tal-Ewkaristija bħala rahan tal-ħajja ta’ dejjem. Illum nixtieq li nkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett. Continue reading “L-EWKARISTIJA U L-ĦAJJA TA’ DEJJEM”

IL-ĦAJJA FI KRISTU

18. L-Erbgħa wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Għax ir-rieda ta’ Missieri hija din: li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem u li jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum (Ġw 6, 40).

Dan il-vers huwa meħud mill-Kapitlu VI tal-Evanġelju ta’ San Ġwann fejn jirrakkonta l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż. Huwa kapitlu għani fil-ħsieb teoloġiku u mhux sempliċi storja. Continue reading “IL-ĦAJJA FI KRISTU”

IL-MAĦFRA TAL-GĦEDEWWA

17. It-Tlieta wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Imbagħad niżel għarkupptejh u għajjat b’leħen għoli: “Mulej, tqishulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet” (Atti 7, 60).

Dan il-vers huwa meħud mill-Atti tal-Appostli li jirrakkonta l-martirju ta’ San Stiefnu. Għalkemm huwa kien qiegħed jiġi mħaġġar inġustament u għar-raġuni biss li kien qiegħed ixandar lil Kristu, xorta waħda ħafer lill-għedewwa. Dan ma għamlux biss f’qalbu iżda billi niżel għarkupptejh u għajat karba ta’ maħfra. Continue reading “IL-MAĦFRA TAL-GĦEDEWWA”

L-IMPORTANZA TAL-EWKARISTIJA

16. It-Tnejn wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Aħdmu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem.

Inkunu nfissru ħażin il-Vanġelu jekk ngħidu li Kristu qiegħed jikkundanna x-xogħol ta’ kuljum. Huwa nnifsu ta importanza u qaddes ix-xogħol billi sakemm ħareġ għall-ħajja pubblika kien jaħdem bħala mastrudaxxa flimkien ma’ San Ġużepp. Niftakru li fil-ħolqien tad-dinja Alla bierek xogħol il-bniedem. Continue reading “L-IMPORTANZA TAL-EWKARISTIJA”