Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (1873 – 1897)

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, hija l-qaddisa, li minkejja li ma għamlitx ħwejjeġ straordinarji saret duttura tal-Knisja u patruna tal-missjonijiet.

Tereża twieldet fit-2 ta’ Jannar 1873. L-isem sħiħ li tawha fil-magħmudija kien ta’ Marie Franciose Therese. Missierha u ommha kienu tat-tajjeb u rabbew il-familja tagħhom f’ħajja devota. Iċ-ċkejkna Tereża ħadet l-ewwel ispirazzjoni għall-ħajja tagħhom. Iżda fl-1877 ommha mietet u għalhekk il-familja marret toqgħod fil-belt ta’ Liseux. Hemmhekk oħtha l-kbira Pauline kienu tieħu ħsiebha daqs li kieku kienet ommha. Continue reading “Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (1873 – 1897)”

It-talb ma jagħmilx maġija

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Alla jisma’ t-talb ta’ kull bniedem li hawn fid-dinja u b’mod jew ieħor ser jgħinu żgur.

Iżda t-talb ma jagħmilx maġija. Kważi ta’ kull jum nirċievi emails b’kontenut veru tajjeb li jikkonsisti fi xbiehat ta’ Kristu, tal-Verġni Marija u tal-qaddisin. Iżda fl-aħħar ikun hemm l-invit biex inti tibgħat din l-email lill-persuni oħra u hekk taqla’ żgur xi grazzja. Continue reading “It-talb ma jagħmilx maġija”

Ix-Xjenza u l-Fidi

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Qegħdin fi żmien meta x-xjenza u t-teknoloġija qegħdin jagħmlu passi ta’ ġgant. Ikun xieraq li nagħtu ħarsa nisranija lejn dawn il-mezzi.

Ix-xjenza turina l-kobor ta’ Alla. Turina kif jaħdem aktar eżatt l-univers u l-bniedem. Iżda jista’ jiġri li lil xi wħud ix-xjenza ttellfilhom il-fidi. Dan jiġri meta jħarsu lejn l-univers u l-bniedem b’mod materjalistiku. Jibdew jaraw liġijiet fissi u li jaħdmu mingħajr l-intervent ta’ Alla. Continue reading “Ix-Xjenza u l-Fidi”