Iż-Żjara tal-Papa Franġisku fl-Isvezja fil-31 t’Ottubru

Minn Patri Silvestru Bonavia

X’ġara eżatt 500 sena ilu u x’ser jiġri għada

L-aħħar jum t’Ottubru 500 sena ilu, eżattament is-sena d-dieħla, huwa jum imniżżel fl-istorja bħala l-bidu ta’ dik li ġiet imsejħa “Riforma Luterana”. Dak inhar ħadd m’għaddielu minn moħħu x’kellhom ikunu l-effetti tagħha! Illum wara 500 sena, l-istudjużi li m’għandhom ebda passjoni reliġjuża, kemm kattoliċi kif ukoll insara oħrajn, iħarsu lejn il-fatti mod ieħor. Biż-żejjed wieħed jara d-Dokument Mill-Konflitt għall-Komunjoni li ħareġ fl-2013 mill-Kummissjoni Luterana u Kattolika għall-Għaqda magħmula minn 22 studjużi tal-ogħla livell mid-dinja kollha wara snin twal ta’ studji u laqgħat u talb flimkien. Ma nistgħux inħallu barra s-sehem kbir tal-istudjuż kattoliku Joseph Lortz (1887-1975) li ta spinta qawwija b’mod speċjali bl-istorja kritika tiegħu tar-Riforma fil-Ġermanja u bl-ispirtu ekumeniku kbir li ġa kellu ħalla effett fuq il-Konċilju Vatikan II. Continue reading “Iż-Żjara tal-Papa Franġisku fl-Isvezja fil-31 t’Ottubru”

Pass ieħor storiku fil-mixja Ekumenika

Publikat fid-DAWL FRANGISKAN, Ottubru 2016
Minn Patri Silvestru Bonavia OFM cap

fr1-luterani
Waqt żjara li l-Papa Franġisku kien għamel fi knisja luterana f’Ruma fil-15 ta’ Novembru 2015 huwa kien ta kalċi bħala rigal lil-Luterani.

Ix-xahar ta’ Ottubru 2016 ser jimmarka jum ieħor storiku kbir fil-ħidma ekumenika tal-Knisja Kattolika mal-knejjes u komunitajiet insara l-oħra. Għall-ewwel darba, Papa Franġisku ser jieħu sehem f’ċelebrazzjoni fil-bidu tas-sena tifkira tal-500 sena mill-bidu tar-Riforma Luterana fis-seklu sittax. Iċ-ċelebrazzjoni ser issir flimkien bejn il-Knisja Kattolika u l-Federazzjoni Internazzjonali Luterana (FIL), b’kumitat organiżżattiv wieħed, fl-aħħar jum ta’ dan ix-xahar. Din ser tkun l-ewwel darba li din it-tifkira ser issir flimkien u wisq aktar li l-Papa nnifsu ser jieħu sehem. Il-31 ta’ Ottubru huwa l-anniversarju eżatt meta Martinu Luteru dendel il-95 teżi tiegħu, jiġifieri stqarrijiet, li kienu qed iħabbtuh f’moħħu u f’qalbu u f’ruħu dwar l-Iskrittura u l-Knisja u l-istrutturi tagħha. Continue reading “Pass ieħor storiku fil-mixja Ekumenika”