Archive

Archive for the ‘Posters Randan Sena B’ Category

Ħadd il-Palm, Sena B

January 16, 2018 Leave a comment

Imbierek minn ġej f’isem il-Mulej. (Mark 11:1-10, 14:1-15,47)

Ara l-poster …

Read more…

Categories: Posters Randan Sena B

Jum Marija Addolorata

January 16, 2018 Leave a comment

Bis-salib fit-triq wennisni u b’mewt Ibnek, Omm, ħarisni żommni sħiħ fil-grazjja.  (Mill-Innu, Stabat Mater)

Ara l-poster …  Read more…

Categories: Posters Randan Sena B

Il-Ħames Ħadd tar-Randan, Sena B

January 16, 2018 Leave a comment

Jekk il-ħabba tal-qamħ li taqa’ fl-art tmut, hi tagħmel ħafna frott. (Ġwanni 12:20-33)

Ara l-poster …

Read more…

Categories: Posters Randan Sena B

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, Sena B

January 16, 2018 Leave a comment

Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva. (Ġwanni 3:14-21)

Ara l-poster …

Read more…

Categories: Posters Randan Sena B

It-Tielet Ħadd tar-Randan, Sena B

January 16, 2018 Leave a comment

Ħottu dan it-tempju, fi tlett ijiem nerġa’ ntellgħu.  (Ġwanni 2:13-25)

Ara l-poster …

Read more…

Categories: Posters Randan Sena B

It-Tieni Ħadd tar-Randan, Sena B

January 16, 2018 Leave a comment

Dan hu Ibni l-għażiż isimgħu lilu.  (Mark 9:2-10)

Ara l-poster …

Read more…

L-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena B

January 16, 2018 Leave a comment

Kien imġarrab mix-xitan u l-anġli kienu jaqduh.  (Mark 1:12-15)

Ara l-poster …  Read more…

Categories: Posters Randan Sena B