Fit-tbatija ta’ Ġesù naraw id-disprezz tal-umanità għall-verità u għall-ħajja

Il‑Ġimgħa, 19 ta’ April 2019: Il‑Ġimgħa l‑Kbira, fit‑3:30 p.m., l-Arċisqof mexxa l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Din il‑liturġija tinkludi r‑Rakkont tal‑Passjoni skont San Ġwann, l‑Adorazzjoni tas‑Salib u t‑Tqarbin. Continue reading “Fit-tbatija ta’ Ġesù naraw id-disprezz tal-umanità għall-verità u għall-ħajja”

Illum huwa l-jum ta’ min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf

Il-Ħamis, 18 ta’ April 2019: Ħamis ix-Xirka, fis-6:00 p.m., fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, saret it‑Tifkira Solenni tal‑Ikla tal‑Mulej. Matul din il‑Quddiesa, fuq l‑eżempju ta’ Ġesù, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħasel riġlejn numru ta’ persuni. Fi tmiem il‑Quddiesa, l-Arċisqof wassal is‑Sagrament Imqaddes fil‑Kappella tar‑Ripożizzjoni, għall‑qima tal‑Insara. Continue reading “Illum huwa l-jum ta’ min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf”