Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 1, 1-17

Lejn tmiem is-sitt seklu il-Konċilju ta’ Saragossa kien daħħal l-obbligu li l-komuitajiet insara jiltaqgħu kuljum minn ġimgħa qabel il-Milied, mis-17 sat-23 ta’ Diċembru biex iħejju ruħhom aħjar għall-festa tal-Milied li tfakkar it-twelid ta’ dak li bata u miet u qam mill-mewt, ġrajjiet li jitfakkru imbagħad fil-qofol kollu tagħhom nhar l-għid il-Kbir tal-Mulej u l-Qawmien tiegħu mill-imwiet. Aktarx li dan seħħ ukoll minħabba li l-Insara kienu għadhom jiċċelebraw bil-kbir fl-istess żmien, il festi lil alla Ruman Saturnus. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Diċembru 2018”

The joy of Advent

As we know, the word advent comes from the Latin word adventus which means “coming”. Essentially, advent is a season that is concentrated on the coming of Our Lord Jesus Christ. Hence, advent is not simply concerned with the coming of Jesus at the solemnity of Christmas but also with his second coming. It is pivotal that we sincerely ask what kind of waiting are we engaging in.  Continue reading “The joy of Advent”

Għandna soċjetà li ma tridx tisma’ lill-profeti imma tisma’ l-vuċi tal-profitt

Il-Ħadd, 16 ta’ Diċembru 2018: Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-75 sena mill-mewt tal-Isqof Mauro Caruana. Continue reading “Għandna soċjetà li ma tridx tisma’ lill-profeti imma tisma’ l-vuċi tal-profitt”

Evanġelju tal-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 3, 10-18

Ġwanni l-Battista, li l-Liturġija tal-Avvent introduċitilna l-Ħadd li għadda, huwa l-Evanġelista tal-Evanġelju; huwa dak li San Luqa jippreżentah bħala dak li jwassal l-aħbar it-tajba li l-aħbar it-tajba qiegħda fil-qrib, waslet, qiegħda magħna. Kull aħbar tinħtieġ sfond u kuntest biex tiftiehem, inkella t-tajjeb tal-aħbar jintilef, jew l-aħbar ma tkun aħbar xejn, tkun waħda mill-ħafna li nisimgħu u naqraw. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018”

Waqtet iż-żmien!

Kont għadni kemm nispiċċa t-tielet lejl konsekuttiv f’ħidmieti mal-morda fl-isptar. Wieħed minnhom kien f’Mater Dei filwaqt li t-tnejn l-oħra għamilthom naqdi f’Sir Anthony Mamo. Anki jekk kont għajjien mejjet imma dak li jgħid tant tajjeb il-mistiku u teologu Biżantin, Nicholas Cabasilas, li l-festa tiegħu taħbat eżatt ma’ jum l-ordinazzjoni saċerdotali tiegħi, jiġifieri nhar l-20 ta’ Ġunju, baqa’ jidwi f’qalbi u jagħtini ħafna ferħ u paċi. L-ogħla ferħ jiġi wara l-ogħla mħabba. Continue reading “Waqtet iż-żmien!”