Is-superjur tat-tbissima

Nhar is-Sibt 31 t’Awwissu, il-jum li fih irriturnajt mill-post qaddis ta’ Medjugorje, waslitli l-aħbar li s-Superjur John Formosa daħal fil-ħajja ta’ dejjem.

Din l-aħbar ħasdittni. Veru li saħħtu dan l-aħħar kienet sejra lura bħall-granġ. Iżda qatt ma bsart li se niġi u nsib lil dan is-superjur tant u tant umli u ħelu fi kliemu u f’għemilu li jgħaddi għall-ħajja ta’ dejjem b’daqshekk ħeffa. Continue reading Is-superjur tat-tbissima

L-Iskola ta’ Betlem

Għall-jiem tan-Novena tal-Milied, San Ġorġ Preca ħallielna ktejjeb ta’ ftit folji, b’tagħlim relatat ma misteru tant għal qalbu, l-Inkarnazzjoni. Il-ktejjeb għandu isem tassew ħelu: ’L-Iskola ta’ Betlem’. San Ġorġ Preca, f’kull tema ta’ din l-’Iskola’, jagħmlilna istedina: “L-iktar għeżież, ejjew nieqfu bil-ħsieb tagħna quddiem l-Imgħallem Divin tagħna, imwieled tarbija, u nieħdu minnu t-tagħlim tal-ħajja eterna.” Continue reading L-Iskola ta’ Betlem

The Threefold Present: How Augustine Re-invented Time

On Tuesday 27 November 2019 I had the joy of attending the annual Augustine lecture, which this year was delivered by Dr. Martijn Boven, a lecturer from Leiden University in the Netherlands. The lecture’s title was: The Threefold Present How Augustine Re-invented Time. Continue reading The Threefold Present: How Augustine Re-invented Time

Il-Papa f’Santa Marta: M’għandniex għalfejn nilmentaw, il-Mulej ifarraġ

It-Tlieta, 10 ta’ Diċembru 2019: Il-Mulej imexxi l-poplu tiegħu, ifarrġu imma jikkoreġih ukoll u jikkastigah bt-tenerezza ta’ missier, ta’ ragħaj. Il-Papa Franġisku qal dan fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: M’għandniex għalfejn nilmentaw, il-Mulej ifarraġ