Quddiesa bil-Latin

Print Friendly, PDF & Email

Jiena u l-familja gejna lura Malta ftit taz-zmien ilu wara perjodu emigranti fir-Renju Unit. Hemmhekk konna nattendi l-Quddiesa bil-Latin (Rit Tridentin) organizzata mil-Latin Mass Society of England and Wales.

Xtaqt inkun naf jekk hawn Malta tezistix inizjattiva simili? Jekk le, hemm xi raguni ghal dan?  (Olga Falzon, 30 ta’ Marzu 2014)

Leave a Reply

%d bloggers like this: