Il-Papa f’Santa Marta: Nemmnu f’Ġesù li ġabilna messaġġ ta’ salvazzjoni

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 3 ta’ Ottubru 2014: Nemmnu f’Ġesù li ġabilna messaġġ ta’ salvazzjoni għall-umanità ta’ kull żmien, jew inkella nsibu kenn f’salvazzjoni magħmula minn ‘ħafna kmandamenti magħmulin mill-bniedem’?  Din hi d-dilemma li tkellem dwarha l-Papa Franġisku fl-omelija li għamel dalgħodu fid-Dar Santa Marta.

Ix-xewqa waħdanija ta’ Alla hi li jsalva lill-bniedem, imma l-problema hi li spiss il-bniedem irid jiddetta r-regoli tas-salvazzjoni.  Dan hu l-paradoss drammatiku li nsibu fil-paġni tal-Bibbja li tilħaq il-milja tagħha fil-miġja ta’ Kristu fuq din l-art.

Il-Papa Franġisku niżel fil-fond ta’ dan il-ħsieb imnebbaħ mis-silta tal-Evanġelju fejn Ġesù juri dispjaċir meta jara li niesu stess huma kontrieh, meta jara lill-ibliet jagħtu spallejhom lill-messaġġ tiegħu.

‘Kieku dawn il-hwejjeġ li saru fostkom saru f’Tir u Sidon’ – Ġesù jwiddeb lil Korażajn u lil Betsajda – ‘kieku ilhom żmien li kkonvertew.’  F’dan il-paragun iebes u mimli mrar, hemm miġbura l-istorja kollha tas-salvazzjoni, qal il-Papa.  Bħalma kienu qatlu lill-Profeti li ġew qablu ‘għax kienu skomdi’, issa jagħmlu l-istess lil Ġesù.  Dan hu d-dramm tar-reżistenza li jagħmlu l-kapijiet tal-poplu biex ikunu salvati.

Huma proprju l-mexxejja li jagħlqu l-bibien għall-mod ta’ kif Alla jrid isalvana.  B’hekk nifhmu d-djalogi qawwijin ta’ Ġesù mal-mexxejja ta’ żmienu: jillitikaw, jippruvawh, jagħmlulu n-nases biex jaraw jekk jaqax, għax huma kienu jirreżistu li jiġu salvati.

Ġesù jgħidilhom: ‘Jien ma nistax nifhimkom!  Intom bħal tfal li daqqewlkom il-flawt u ma żfintux, kantawlkom għanja ta’ dwejjaq u ma bkejtux.  Imma xi tridu?’  ‘Irridu niksbu s-salvazzjoni bil-mod tagħna!’  Dan hu l-għeluq għall-metodi t’Alla.   Huwa atteġġjament li l-Papa Franġisku jiddistingwih minn dak tal-poplu li jemmen, li jifhem u jaċċetta s-salvazzjoni kif ġabhielna Ġesù.  Salvazzjoni li, għall-kuntrarju, il-kapijiet tal-poplu rriduċewha għall-ħarsien ta’ 613-il regola li ħolqu huma bid-den intellettwali u teoloġiku tagħhom.

Huma ma jemmnux fil-ħniena u fil-maħfra: jemmnu fis-sagrifiċċji.  ‘Ħniena rrid mhux sagrifiċċji.’  Huma jemmnu f’xi ħaġa sistematika, kollox eżatt f’postu u ċar.  Dan hu d-dramm tar-reżistenza għas-salvazzjoni.

Aħna wkoll, kull wieħed u waħda minna, għandna ġo fina dan id-dramm.  Jagħmlilna tajjeb nistaqsu: kif irrid insalva jien:  bi spiritwalità tajba, li tagħmilli tajjeb, imma li hi riġida, li fiha kollox hu ċar u mingħajr riskju, jew bil-mod divin, jiġifieri fuq it-triq ta’ Ġesù li jissorprendina dejjem, li jiftħilna l-bibien għal dak il-misteru tal-Omnipotenza ta’ Alla, li huwa l-ħniena u l-maħfra?

Jagħmlilna tajjeb naħsbu ftit, insista l-Papa Franġisku, li fi qlubna għandna dan id-dramm.  Nirriflettu fuq il-fatt jekk jiġrilniex li nitfixklu bejn il-libertà u l-awtonomija, li nagħżlu s-salvazzjoni li jidhrilna aħna li hi tajba.

Jiena nemmen li Ġesù huwa l-Imgħallem li jgħallimna s-salvazzjoni jew immur infittex lil xi guru li jgħallimni oħra?  Nimxi fi triq żgura jew ninħeba wara l-preċetti u l-kmandamenti magħmulin mill-bniedem u b’hekk inħossni żgur li – iebsa li tgħidha din – inkun ċert li nixtri s-salvazzjoni li Ġesù jagħti bi gratwità, bil-gratwità ta’ Alla? Jagħmlilna tajjeb illum nagħmlu dawn il-mistoqsijiet lilna nfusna.  U nżidu oħra: jien qed nirreżistiha s-salvazzjoni ta’ Ġesù?

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

 

%d bloggers like this: