It-Tnejn u Tletin Jum tar-Randan

Print Friendly, PDF & Email

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

Il-ĦAMIS TAL-ĦAMES ĠIMGĦA

Ġw 8,51-59 – Ġen 17,3-9

“Ieqaf magħna, Mulej, fit-talb umli tagħna, u żommilna sħiħa t-tama li aħna nqiegħdu fil-ħniena tiegħek: naddafna mit-tbajja’ ta’ dnubietna biex sa l-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wegħdiet tiegħek.”

[Il-knisja magħrufa bħala “Sant’Aponillare”, fl-inħawi ta’ Pjazza Navona, tinsab fejn qabel kien hemm il-banjijiet ta’ Neruni, imma hi ħafna aktar tardiva minn dawn. Telgħet fis-seklu 18 meta l-influwenza Biżantina ta’ Ravenna fuq Ruma kienet qawwija. Hi ddedikata għall-ewwel isqof ta’ Ravenna.]

Fit-talba tagħha għallum, il-Knisja donnha titlob kollox f’daqqa. Titlob minn Alla li jieqaf magħha fit-talb. Titolbu biex iżommna sħaħ fit-tiġrib. Titolbu biex inaddafna mit-tbajja tad-dnub. Titolbu biex jgħinna nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u titolbu fl-aħħarnett biex jagħmilna werrieta tal-wegħdiet tiegħu.

Dan it-talb kollu jeħtieġ li aħna nagħmluh b’umilta’. Għax x’inhu l-essenzjali fit-talb? L-essenzjali hu li aħna, waqt li nħossuna li m’aħna xejn quddiem Alla u li niddependu f’kollox minnu, nagħarfu wkoll li jeħtieġ li nagħmlu l-almu li “x-xejn” tagħna jippermettilna biex nobdu lil Ġesu’ li jrid jisma’ t-talb tagħna u jgħidilna x’għandna nagħmlu biex nidħlu ħdejh fil-ġenna.

Illum hu s-seba’ u l-aħħar jum tas-settiena tad-Duluri. Quddiemna naraw lil Marija deżolata, ħdejn il-qabar magħluq ta’ binha Ġesù. Nitolbu l-għajnuna tagħha biex ma niżolaw ruħna qatt minn Alla, minn binha Ġesù u minnha.

Leave a Reply

%d bloggers like this: