Dak xogħol!

Print Friendly, PDF & Email

Għada, l-1 ta’ Mejju, Jum il-Ħaddiem. Kollox sew! Imma issa aqtagħli kurżità, Sur Patri: min hu EŻATTAMENT il-ħaddiem? Min hi PREĊIŻAMENT il-ħaddiema? Hawn xi kategorija speċjali ta’ min hu ħaddiem u ta’ min hi ħaddiema? U, la issa ġejna għad-diskors, jeżiżtu fil-verità kategoriji li ma jaqgħux taħt l-isem jew is-sura ta’ ħaddiema? U ħaddiema?

Ma nafx imma ara taħsibiex bħali. Mela xi ġimgħat ilu xi wħud rawni għaddej. U tawni karta. Ma naħsibx li din kienet xi manifest politiku tafux! Imma ħej din l-imbierka karta kien fiha naqra waħda x’tifhem. Issa wara li flejtha mhux ħażin wasalt għall-konklużjoni li anki max-xogħol hemm marbuta l-għaxar kmandamenti. Mela! Jekk, għalli jista’ ikun ma tafhomx, ismagħhom ġejjin sieħbi:

L-ewwel kmandament: Titwieled għajjien u tmut mistrieħ. Tajjeb eh! Imbagħad, it-tieni kmandament hu dan: Ħobb is-sodda bħalek innifsek. Għax fiha x-xaħxiħ! It-tielet kmandament: Strieħ matul il-ġurnata biex torqod bil-lejl. Ħeqq! Trid tħejji naqra ruħek qabel torqod x’kull waħda! Ir-raba’ kmandament: Jekk tara lil xi ħadd jistrieħ għinu. U mela int għandek qalb tħallieh waħdu miskin! Il-ħames kmandament: Ix-xogħol hu ta’ strapazz, għamel taħtek xi ħaġa ratba. Eh ħija! Xejn ma ngħidlek, ibża’ għal dahrek! Is-sitt kmandament: Tagħmilx xi ħaġa llum li tista’ tagħmel għada. U, fuq kollox, għada min rah? Is-seba’ kmandament: Għamel l-inqas li tista’ u dak li għandek tagħmel għid lil xi ħadd ieħor jagħmlu. Ħeqq! Xejn xejn tikber fl-arti tad-delega! It-tmien kmandament: Bil-għażż qatt ma miet ħadd. Mela għar-raqda! Id-disa’ kmandament: Jekk tiġik ix-xewqa li taħdem, poġġi bilqiegħda u stennieha tgħaddilek. U ħalli lil dawk jitbagħlu! Jekk huma ħmir? U l-għaxar kmandament: Ix-xogħol salmura tal-ġisem. L-għażż balzmu tal-Madalena. Uuu! Għax l-għażż jiftħek għax-xinxilli u l-umpappa!

Hawn min jgħix b’dawn il-kmandamenti tafux! Hawn min jaħlef bihom! U hawn min jara x’jagħmel basta jadottahom f’ħajtu. Daqskemm hu skrupluż u skrupluża għalihom. Imma ħej dan it-tip ta’ skruplu tgħidx kemm iġiegħel xeba’ nies ibatu bla bżonn minħabba s-sur hu u s-sinjura hi. Mela, la dawn it-tip ta’ kmandamenti jġibu aktar tbatija milli fil-fatt jagħmlu ġid ta’ min jixkanahom ‘il barra minnufih! X’taħsbu? U issa, li xkanajniehom ‘il barra, biex ħa ngħixu? Hemm għaxar kmandamenti oħra li nistgħu nadottaw ħalli naħdmu minn qalbna u nikbru permezz ta’ xogħlna? U mela m’hemmx! Arahom ġejjin sieħbi …

L-ewwel kmandament: Titwieled ma taf xejn u tmut għaref. Għax dak li għandek fik ħaddiemtu! Tak ħamsa u qlajt ħamsa oħra! Imbagħad, it-tieni kmandament hu dan: Aħdem f’jum ix-xogħol u strieħ f’jum il-mistrieħ. Għax anki l-mistrieħ jagħtik il-ħajja! Jgħallmek tgħix f’familja. It-tielet kmandament: Aħdem matul il-ġurnata u illejl orqdu ħa tqum b’saħħtek għal jum xogħol l-għada. Ir-raba’ kmandament: Jekk xi ħadd jitolbok tgħinu xammar il-kmiem u għinu. Bħalma meta int għandek bżonn l-għajnuna tiddejjaq xejn titlobha. Għax kull qalb trid oħra fil-ħajja! Il-ħames kmandament: Ix-xogħol jiftaħlek orizzonti ġodda f’ħajtek. Jagħtik dinjità. Idħollu ħa jkabbrek! Is-sitt kmandament: Dak li tista’ tagħmel illum tħallihx għal għada. Tipprokrastinax! Għax jaf jiddispjaċik bl-ikrah! Is-seba’ kmandament: Agħti sehmek minn qalbek f’xogħlok. L-għaliex ix-xogħol ikabbar fik is-sens qawwi tar-responsabbiltà. It-tmien kmandament: L-għażż ifaqqarlek ħajtek u jiżvujtalek butek. Tgħix qatt bl-għakkarija! Imma għix b’dinjità! Għix bl-għaraq ta’ ġbinek! Id-disa’ kmandament: Jekk tiġik ix-xewqa li taħdem ara kif ħa tlaħħam din ix-xewqa. U hekk tkabbar miegħek lil ħaddieħor. U l-għaxar kmandament: Ix-xogħol salmura tal-ġisem. Imma l-għażż jneħħilek id-dinjità li għandek ta’ bniedem!
Nixtieq infakkar f’dak li kien qal Papa Franġisku meta ltaqa’ ma’ dawk li qiegħdin fid-dinja tax-xogħol matul iż-żjara pastorali tiegħu f’Turin nhar il-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2015:

“Ix-xogħol mhuwiex meħtieġ biss għall-ekonomija imma għall-persuna umana wkoll, għad-dinjità tagħha, għaċ-ċittadinanza tagħha u anki għall-inklużjoni soċjali”.

Ejja ma niżolax ruħi fis-soċjetà l-għaliex ġib l’hawn u tieħux l’hemm! Ejja naħdem! U naħdem minn qalbi ħa nkabbar l-ekonomija ta’ pajjiżi, id-dinjità tiegħi, iċ-ċittadinanza tiegħi, li nkun ħaġa waħda ma’ ħuti l-Maltin u l-Għawdxin li jaħdmu għall-ħobżna tagħhom ta’ kuljum, u, fuq kollox, li nkun persuna tabilħaqq!

Dak xogħol!

Patri Mario Attard OFM Cap

Leave a Reply

%d bloggers like this: