Home > Minn Fr Michael Bugeja > L-Evanġelju tat-Tnejn, 29 ta’ Jannar 2018

L-Evanġelju tat-Tnejn, 29 ta’ Jannar 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 5, 1-20

Gerasa kienet belt fix-xlokk tal-baħar tal-Gallilija u għalkemm xi lhud kienu jowgħodu fol-bliet ta’ din in-naħa tal-baħar, il-biċċa l-kbira kienu pagani.

Dan ir-raġel maħkum minn spirtu ħażin qawwi ħafna donnu kien qed jistennih. Donnu kien jaf li l-preżenza ta’ Ġesù kienet theddida għalih. Kien jgħammar fl-oqbra, il-post imniġġes mill-mewt, fejn id-dekompożizzjoni tal-iġsma tal-mejtin isseħħ u tniġġes dak kollu li hemm madwarha. Kellu qawwiet straordinarji tant li ħadd u xejn ma seta’ jrażżnu. Kien jixher u jgħajjat u jtellef is-sliem tal-inħawi. Kien iqatta lilu nnifsu biż-żrar, probabilment mingħajr ma jħoss l-uġiegħ.

Hu stess imur fuq Ġesù, li ma kienx kellmu, u jinżel quddiemmu, jitbaxxa quddiem dak li hu kien jaf sewwa min kien u kien jaf sew li quddiemu ma kellux saħħa. Meta Ġesù jistaqsih x’jismu, biex juri l-qawwa tiegħu l-ispirtu ħażin wieġbu ‘leġjun’ (kelma latina li ġejja minn ‘magħżula’ miġbura bil-lieva). Leġjun fis-sistema militari rumana kien jgħodd bejn 3000 u 6000 suldat. Ovvjament, l-ispirtu ħażin ried jimpressjona bil-kwantità, mingħalih ibeżża bl-ammont. Iżda kif iċedi ismu, skont it-twemmin ta’ dak iż-żmien, jitlef mill-qawwa tiegħu u jissuġġetta lilu nnifsu għal qaww ta’ min isir jaf min hu. Is-setgħa tal-ispirtu ħażin ma kienetx biss fuq ir-raġel iżda fuq il-pajjiż kollu. Kif il-ħażin jaħkem wieħed, ifixkel lil dawk ta’ madwaru wkoll, ibeżżagħhom u jikkundizzjunalhom ħajjithom.

Ġesù joħroġ lill-ispirtu ħażin minn dak ir-raġel u jitfgħu fil-merħla qżieqeż, li, skont il-ktieb tal-Levitiku, għal-Lhud kienu annimali moqżieża. L-ispirtu ħażin u l-annimali moqżieża għal-lhud jinqerdu fil-baħar f’qabża mill-irdum.

San Mark irid juri l-qawwa ta’ Ġesù, imma fl-istess ħin iwissi dwa ril-qawwa tal-ħażin. Il-ħażin mhux dgħajjef. U l-bniedem jeħles minnu biss bil-qawwa u bl-intervent ta’ Alla. Mhux kulħadd jagħraf fil-qawwa ta’ Alla it-tajjeb. Hemm min jibża’ minnu kif fil-fatt għamlu l-Gerasin u lil Ġesù ma rieduhx jibqa’ hemm. Min iħares lejn il-qawwa ta’ Alla bħala maġija frott tas-sunperstizzjoni u mhu xtal-fidi, jibża minnha u jippreferi li titwarrab minn ħajtu.

Ir-raġel li ħeles mill-ispirtu ħażin rie dimur wara Ġesù, iżda Ġesù afdalu dak li jafda lid-dixxipli tiegħu. Mur u xandar dak kollu li Alla għamel miegħek ma’ kulħadd. Inti, m’hemmx għalfejn titbiegħed minn artek biex twassal l-aħbar it-tajba. Min għandu missjoni u min oħra. Inti ibda xandar u agħti xhieda quddiem dawk li huma ta’ ġewwa, li niftakru, ma kienux Lhud.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: