Home > Minn Fr Michael Bugeja > L-Evanġelju tal-Erbgħa 25 ta’ April 2018

L-Evanġelju tal-Erbgħa 25 ta’ April 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16:15-20

Il-Mulej kien jaħdem magħhom għax il-Mulej kien jaħdem fihom u bihom. Il-Mulej kien jaħdem magħhom għax kienu jħalluh jaħdem fihom u bihom.

Marru fid-dinja kollha u xandru l-aħbar it-tajba lill-ħolqien kollu dan hu l-ewwel kmand tiegħu u huma obdewh bla tidwir mal-lewża, bla kantunieri. L-għan ta’ Ġesù hu li l-aħabr it-tajba tasal kullimkien lil kull ma hu maħluq; ħadd ma hu eskluż, ħadd ma hu mwarrab u ħadd ma hu mkeċċi.

Ġesù jrid li tixxandar l-aħbar it-tajba lil kulħadd, iżda jrid ukoll li kulħadd jagħżel min rajh jekke jemminx jew le. Min jemmen u jiddeċiedi li jitgħammed isalva iżda min majemminx ikun ikundannat. Din mhix theddida iżda stat ta’ fatt, loġika li ma twarrabx lil min jaghżel lilu u jissieħeb miegħu għalkemm huwa u jiba’ midneb, iżda fl-istess ħin loġika li min jirrifjuta lilu u i jissieħeb miegħu għandu fuqu l-kundanna, il-kundanna li mhux miegħu, ma jgawdix lilu u dak li hu tiegħu. Diġa hemm ħjiel tat-twettiq ta’ din il-profezija fl-ewwel vers ta’ din is-silta. Mhumiex iktar it-tnax, iżda l-ħdax; wieħed mit-tnax m’għadux magħhom ma setax ikun xhud tal-glorja tiegħu huwa u jerġa lura minn fejn ġie, għand il-Missier.

Min jissieħeb miegħu huwa mżejjen b’qawwa differenti; għandu l-ħila jgħeleb id-diffikultajiet li l-ħajja tal-bniedem tgħaddih minnhom. Hija qawwa li tgħaddi mingħand Alla għal għand il-bnedmin permezz ta’ bnedmin oħra fidili lejh. Min hu fidili lejh huwa estensjoni tiegħu b’dak kollu li hu.

Ħafna jippretendu li għandhom din il-qawwa minnhom infushom u jxerrduha li hekk hu tassew. Iwarrbu lilu biex jidħlu minfloku, u hekk isiru qarrieqa li jinqdew b’dak li hu tiegħu biex jieħdu l-glorja huma. U ħafna jemmnuhom u jaqgħu fin-nasba tagħhom.

Forsi hawn min jaħseb li l-kundanna li jitkellem dwarha Ġesù hija d-dannazzjoni għal dejjem wara l-mewt, iżda nafu lkoll li min jieħu fuq dak li hu tiegħu u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, ikun qed jiġbed fuqu dak li hu l-kuntrarju ta’ Alla. Il-kundanna tibda mad-deċiżjoni li jobżqu. Jekk Alla jsieħeb lilu nnifsu bil-qawwa tiegħu ma’ dawk li jemmnuh u jissieħbu miegħu u jagħtihom li jgħelbu t-tabtija u d-diffikultajiet, dawk li ma jemmnuhx u jagħżlu toroq oħra għandhom il-qawwa li d-diffiklutajiet ikabbruhom; fhon titqawwa l-ħila li jkunu għajn ta’ taħwid u tbatija. Id-diffikultajiet mhux jgħelbuhom iżda joġolquhom. Il-qerq m’għandu qatt xaba’; irid dejjem iżjed qerq u ma jieqaf quddiem xejn u ħadd biex jilħaq dak li jrid.

Dawk li jissieħbu miegħu u hu jissieħeb magħhom huma dawk li jħarsu ’l fuq lejh sakemm ikunu miegħu għa dejjem.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: