X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 19 ta’ Awwissu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-Papa Franġisku jħeġġeġ liż-żgħażagħ
  Kunu protagonisti tat-tajjeb
 • Żgħażagħ f’pellegrinaġġ tal-Paċi f’Seoul
 • Id-Direttur il-ġdid ta’ Caritas iżur id-djar tagħha
 • Imbierka x-xbieha tal-Madonna Ta’ Pinu li sejra Nazaret
 • Manifestazzjoni Marjana
 • Is-Senat tal-Arġentina ma japprovax liġi favur l-abort
 • Il-Jum Dinji tal-Familja f’Dublin, l-Irlanda
  Okkażjoni għall-Papa biex jirrifletti aktar dwar il-kontenut ta’ ‘Il-ferħ tal-imħabba’
 • L-Arċisqof Salvatore Rino Fisichella jitkellem dwar…
  Il-‘Veritatis Splendor’, il-Papa Franġisku u l-iżvilupp tad-duttrina
 • Ftehim li ntlaqa’ tajjeb ħafna
 • Irridu niltaqgħu mal-Mulej fil-proxxmu tagħna u fis-sagramenti
 • Nitlob li bħal Marija nkun xandar tal-għożża tal-ħajja
 • Neħtieġu lil Kristu
 • L-eċċellenza fil-fidi
 • Tħassib tal-Papa
 • Wara l-Kurat ta’ Ars
 • Il-magħmul, il-kunsill u l-kritika
 • Trawwimt inħobb il-Knisja
 • Sagrament biex ikollna ħajja ġdida
 • Il-mara fil-ministeri tal-Knisja
 • Il-manswetudni fil-kitba tal-qaddisin
 • Patri Akkursju Xerri

Leave a Reply

%d bloggers like this: