Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: “Il-lajċi u r-rgħajja m’għandhomx jibżgħu jħammġu jdejhom.”


It-Tnejn 8 ta’ Ottubru 2018: Stedina biex inkunu nsara ta’ veru, insara li ma jibżgħux iħammġu jdejhom, ħwejjiġhom, meta jersqu qrib il-proxxmu, insara miftuħin għas-sorpriżi u li bħal Ġesù jħallsu għal ħaddieħor.

Dan qalu l-Papa Franġisku llum it-Tnejn 8 ta’ Ottubru fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Kien qed jagħmel riflessjoni fuq il-Vanġelu skont San Luqa li fih il-fariżej ippruvaw jonsbuh bil-mistoqsija dwar min hu l-proxxmu. Fil-parabbola tas-Sammaritan it-Tejjeb hemm sitt persunaġġi, osserva Bergoglio: il-ħallelin, il-ferut, is-saċerdot, il-levtia, is-Sammaritan innifsu u sid il-lukanda.

Il-ħallelin sawwtu lir-raġel u ħallewh nofsu mejjet; is-saċerdot ra l-ferut u baqa’ għaddej bla ma ta kont tal-missjoni tiegħu għax ħaseb biss li wasallu l-ħin “għall-quddiesa”. L-istess għamel il-levita, bniedem tal-kultura tal-Liġi.

Franġisku kkumenta l-fatt li dawn baqgħu għaddejjin, ħaġa li tgħodd għalina wkoll illum. Kienu żewġ uffiċjali li deherilhom li ma kinitx biċċa tagħhom li jagħtu għajnuna lill-ferut. Imma kien is-Sammaritan, midneb skomunikat mill-poplu ta’ Iżrael, saħaq il-Papa, li ġietu ħniena. Forsi, seta’ kien negozjant li kien qed jivvjaġġa minħabba n-negozju.

Madankollu ma qagħadx iħares lejn l-arloġġ, ma qiesx li kien hemm id-demm. Resaq qribu, niżel minn fuq il-ħmar, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbid. Ħammeġ idejh, ħwejġu. Imbagħad għabbieh fuq il-ħmar tiegħu u ħadu fil-lukanda, maħmuġ kif kien. Ħa ħsiebu. Ma qalx: Se nħallih hemm, sejħu lit-tobba biex jiġu huma. Jien sejjer għax dmiri qdjetu. Le, tenna l-Papa, ħa ħsiebu, qiesu kien qed jgħidlu: Issa inti tiegħi, biex naqdik. Ma kienx uffiċjal, kien bniedem b’qalb, b’qalb miftuħa.

Il-Papa għadda biex jirrifletti dwar sid il-lukanda li baqa’ mistgħġeb meta ra “stranġier”, “pagan” quddiemu, li ma kienx mill-poplu ta’ Iżrael, li kien waqaf biex jgħin lir-raġel ferut u jtiħ il-flus bil-wegħda li jekk jonfoq aktar iroddlu dak ukoll meta jerġa’ jgħaddi. Sid il-lukanda daħallu dubju jekk kienx se jieħu kull ma ħaqqu, kien id-dubju ta’ bniedem li qed jgħejx xhieda, dubju ta’ bniedem miftuh għas-sorptiżi ta’ Alla. L-istess bħas-Sammaritan.

It-tnejn li huma ma kinux uffiċjali. Int nisrani? Int nisranija? “Iva, jien immur il-quddies kull nhar ta’ Ħadd u nagħmel ħilti biex inkun ġust, minbarra t-tqassis, għax dak jogħġobni…, imma l-bqija kollox nagħmel sewwa.”

Imma int miftuh/miftuha għas-sorpriżi ta’ Alla? Jew int uffiċjal, magħluq? “Jien immur il-quddies il-Ħadd, nitqarben, inqerr darba fis-sena…kollox nagħmel skont ir-regola”. Dawn huma l-insara li nistgħu nsejħulhom “uffiċjali”, dawk li mhumiex miftuħin għas-sorpriżi ta’ Alla, dawk li jafu ħafna dwar Alla imma qatt ma jiltaqgħu miegħu. Dawk li qatt ma jistgħaġbu meta jaraw ix-xhieda, anzi, neqsin mill-ħila li jagħtuha.

Għalhekk il-Papa ħeġġeġ lil kulħadd, lajċi u rgħajja, biex nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex insara miftuhin għal dak li l-Mulej itina kuljum, għas-sorpriżi ta’ Alla li bosta drabi, bħal dan is-Sammaritan, iqegħedna f’diffikultà; inkella nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex insara “uffiċjali”, li nagħmlu dak li hu mitlub minna skont ir-regola u nħossuna f’postna marbutin dejjem mal-istess regoli.

Xi teoloġi antiki, qal il-Papa Bergoglio kienu jgħidu li dal-pass jiġbor fih il-Vanġelu kollu. Kull wieħed u waħda minna hu l-ferut li jinsab mitluq fil-ġenb u s-Sammaritan hu Ġesù. Hu fejqilna l-ġrieħi tagħna. Ġie qribna, ħa ħsiebna. U lill-Knisja tiegħu qalilha: “jekk hemm bżonn aktar, ħallas int, għax jien għad nerġa’ niġi biex irroddulek lura. Nifhmuha din: f’dil-parabbola nsibu il-Vanġelu kollu.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.