X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 2 ta’ Diċembru 2018


Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Jinfetaħ id-Dipartiment tal-Kanċer tas-Sider fl-Isptar Malti fil-Ghana
 • Kunċert Annwali b’risq id-Dar tal-Providenza mill-banda tal-Forzi Armati
 • Inizjattivi favur l-ambjent mill-Arċidjoċesi ta’ Malta
 • Sena Djoċesana Marjana
  Jeħtieġ inwieġbu b’entużjażmu mġedded għas-sejħa tal-Omm
 • ‘Weekend’ ta’ solidarjetà u xhieda
 • Fi Kristu naraw is-sbuħija, it-tjubija u l-verità
 • Moviment politiku ġdid favur il-ħajja
 • Arċisqof jappella biex saċerdoti ħatja ta’ abbużi minuri jiġu skumunikati
 • Jibda l-bini tal-presepju fi Pjazza San Pietru
 • Jitlob li jissaħħaħ is-sens ta’ djalogu
 • Is-SAS għandu bżonn l-għajnuna tiegħek
 • Demokrazija
 • Martri tal-verità
 • Esperjenza bħal ta’ Żakkew
 • Il-kalunji, il-gideb u l-qtil tan-nisa
 • Il-profil tal-familja Conger
 • Ir-riforma tal-Kunsilli Lokali
 • Se nibqa’ mqajjem nistenna l-miġja tiegħek, Mulej
 • Maranatha: ‘Ejja Mulej!’
 • L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għal Diċembru
  Sibu l-linġwaġġ li jgħodd għal-lum

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.