Filmat: Min huma s-seminaristi li bħalissa qed iħejju għas-saċerdozju?

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbgħa, 27 ta’ Marzu 2019: Kull sena matul ir-Randan, fil-parroċċi ssir il-ġabra għas-Seminarju tal-Arċisqof, is-seminaristi ħejjew filmat qasir li jistieden lill-pubbliku jsir jaf aħjar lis-seminaristi u l-post li qed jagħtihom il-formazzjoni.

Bħalissa fis-Seminarju hemm 14-il seminarist imqassmin fuq ħames snin. Żewġ seminaristi oħra qegħdin jagħmlu sena esperjenza pastorali barra minn xtutna. Hemm ukoll erba’ djakni li qegħdin jagħmlu l-istudji tagħhom barra minn Malta.

Barra l-programm tal-istudji, is-seminaristi jsegwu programm ta’ formazzjoni umana u pastorali biex iħejju ruħuhom sewwa għal meta jkunu saċerdoti għas-servizz tal-poplu ta’ Alla.

%d bloggers like this: