Il-Papa lill-ġurnalist: Irrappurtaw il-fatti, iddjalogaw u rrispettaw id-dinjità tal-persuna umana.

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbgħa 10 ta’ April 2019: Il-Papa Franġisku kellu udjenza ma’ grupp ta’ ġurnalisti Ġermaniżi fil-Vatikan.  Fid-diskors li għamlilhom saħaq ħafna li għandhom jirrappurtaw il-fatti, jiddjalogaw u jirrispettaw id-dinjità tal-persuna umana.

papa-gurnalistiIl-ġurnalisti kienu kattoliċi u evanġeliċi u wkoll xandara tal-meżżi pubbliċi.  Il-Papa Franġisku għenhom jirriflettu dwar tliet punti:

L-ewwel: id-djalogu.  Il-Papa faħħar dak li hu sejjaħlu “id-djalogu ħaj bejn il-Knejjes u l-mezzi tax-xandir pubbliċi fil-Ġermanja.  Bi djalogu bħal dan, osserva Franġisku, tifhmu lil xulxin għax jiftaħ l-ixqfa u joħloq spazju għal bdil ta’ fehmiet, informazzjoni, opinjonijiet u analiżi skjetti.

It-tieni punt li tkellem dwaru l-Papa kien ir-rappurtaġġ, u qal li dan għandu jkun fattwali filwaqt li ħeġġeġ lid-delegazzjoni biex jagħmlu ħilithom kollha sabiex jaraw li minflok il-’fake news’, l-aħbarijiet qarrieqa, jkunu oġġettivi minflok jorbtu fuq id-diċeriji u jkunu eżatti fir-riċerki li jagħmlu minflok ifajjru titoli bl-addoċċ.

Id-dinjità umana kien it-tielet punt li kellimhom dwaru l-Papa.  Franġisku qalilhom li issa ilna żmien naraw evoluzzjoni li tħassbek fid-dinja: l-isfida tad-dritt għall-ħajja, l-ewtanasja, nies imċaħħdin mill-ugwaljanza, mormijin, il-vjolazzjoni tad-dinjità umana u tal-libertà tal-kuxjenza.

F’dax-xenarju, issokta jgħidilhom il-Papa, il-mezzi tax-xandir pubbliċi għandhom responsabbiltà li jieħdu pożizzjoni soda favur il-libertà umana.  Il-Knejjes itukom sapport f’dan is-servizz għaliex dik hi l-missjoni li Kristu afdalhom f’idejhom.

Bħala ġurnalsiti, temm jgħidilhom il-Papa, iċ-ċentru tal-attenzjoni tagħkom għandhom ikunu n-nies u stqarr li jittama li dak li f’dak li jirrappurtaw qatt ma jkunu nieqsa l-ħafna aħbarijiet pożittivi li tajjeb li jirrakkuntawhom biex lin-nies iseddqulhom it-tama.

Mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: