Il-Papa f’Santa Marta: Inħallu lill-Ispirtu s-Santu jkun il-protagonista ta’ ħajjitna


It-Tlieta, 30 ta’ April 2019: Nistgħu nitwieldeu mill-ġdid “mil-faqar tagħna”, “mill-eżistenza midinba tagħna” biss, “bl-għajnuna tal-istess qawwa li qajjmet lill-Mulej mill-mewt: bil-qawwa t’Alla” u għalhekk “il-Mulej bagħtilna l-Ispirtu s-Santu”. Waħedna ma naslux. Dan fakkru l-Papa Franġisku fl-omelija tal-Quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu

Kienet omelija kollha kemm hi dedikata lit-tweġiba ta’ Ġesù lil Nikodemu: is-silta tal-Evanġelju tal-lum (Ġw. 3, 7-15) – li staqsa kif dan seta’ jiġri. Mistoqsija li nagħmlu aħna wkoll. Ġesù jitkellem dwar “twelid mill-għoli” u l-Papa spjega r-rabta bejn l-Għid u l-messaġġ tat-twelid ġdid. Il-messaġġ tal-qawmien tal-Mulej huwa “dar-rigal tal-Ispirtu s-Santu”. Infatti fl-ewwel dehra ta’ Ġesù lill-Appostli fl-istess jum tal-qawmien, Hu jgħidilhom: “Irċievu l-Ispirtu s-Santu”. “Din hi l-qawwa! Aħna xejn ma nistgħu nagħmlu mingħajr l-Ispirtu”, spjega l-Papa filwaqt li fakkar li l-ħajja nisranija mhix biss l-imġieba tajba, li tagħmel dik il-ħaġa jew ma tagħmilx l-oħra. “Aħna nistgħu inġibu ruħna hekk: nistgħu niktbu l-istorja ta’ ħajjitna “bil-kaligrafija Ingliża”, imma l-ħajja nisranija titwieled mill-ġdid mill-Ispirtu u għalhekk jeħtieġ nagħmlulu l-wisa: “huwa l-Ispirtu li jqajjimna mill-ġdid mil-limitazjonijiet tagħna, mill-imwiet tagħna, għax aħna mimlijin bihom, tant nekrożi fil-ħajja tagħna, f’ruħna. Il-messaġġ tal-qawmien huwa dak li Ġesù jagħti lil Nikodemu: hemm bżonn titwieled mill-ġdid. Imma kif se jagħmel wisa’ għall-Ispirtu?

Ħajja nisranija, li tissejjaħ nisranija, li ma tagħtix wisa’ lil-Ispirtu u ma tħallihx imexxih ‘l quddiem Hu, hi ħajja pagana, bil-maskra nisranija. L-Ispirtu hu l-protagonista tal-ħajja nisranija, l-Ispirtu – l-Ispirtu s-Santu – li qieged ħdejna, jittrasformana, jirbaħ magħna. Ħadd ma tela’ s-sema ħlief dak li niżel mis-sema, jiġifieri Ġesù. Hu niżel mis-sema. U fil-waqt tal-qawmien, Hu, jgħidilna: “Irċievu l-Ispirtu s-Santu, se jkun il-kumpanija tagħkom fil-ħajja, fil-ħajja nisranija.

Għaldaqstant ma jistax ikun hemm ħajja nisranija mingħajr l-Ispirtu s-Santu, li “hu l-kumpann tagħna ta’ kuljum”, rigal tal-Missier, rigal ta’ Ġesù.

Nitolbu lill-Mulej itina l-grazzja li nkunu konxji li ma nistgħux inkunu nsara jekk ma nimxux mal-Ispirtu s-Santu, jekk ma nikkoperawx mal-Ispirtu s-Santu, jekk ma nħallux lill-Ispirtu s-Santu jkun il-protagonista ta’ ħajjitna.

Għalhekk jeħtieġ nistaqsu lilna nfusna x’post għandu f’ħajjitna, “għax”, tenna l-Papa, “int ma tistax timxi fil-ħajja nisranija mingħajr l-Ispirtu s-Santu”. Jeħtieġ nitobu lill-Mulej il-grazzja li nifhmu dal-messaġġ: “il-kumpann tagħna fil-mixja huwa l-Ispirtu s-Santu”.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber