Is-Sajf jerfagħla ħsiebna lejn Alla

Print Friendly, PDF & Email

Is-sajf daħal ġmielu. Staġun li jġib miegħu temp sabiħ imma sħun. Żmien meta nieħdu l-vakanzi minħabba li is-sħana ma tħalliniex naħdmu bħall-bqija tas-sena. Imma għandna x-xorti li ngħixu fi gżira mdawra mill-baħar. Fi ftit ħin naslu ħdejn il-baħar biex nifriskaw ftit u nistrieħu.sajf.jpgGħalkemm huma ħafna dawk il-Maltin li jħobbu il-baħar, issib xi wħud li ma tantx ifittxuh forsi għax iddejjaqhom jew għax jibżgħu minnu! Dan ifakkarna fi storja mill-ħajja ta San Ġorġ Preca. Meta kien jagħmel xi lezzjoni lit-tfal, biex jifhmu iżjed Dun Ġorġ kien iħobb jirrakontalhom xi storja ta’ tifel jew tifla li ltaqa’ magħhom. F’Museum li ismu għadu moħbi sal-lum, Dun Ġorġ waqaf ikellem lil wieħed tifel ta’ tnax-il sena jismu Sander. Billi rah tifel bravu u intelliġenti, Dun Ġorġ staqsieh:

“Tixtieq tarah lil Alla?”
“Nixtieq narah, iżda nibża’ narah.”
“Tibża’?” Stagħġeb Dun Ġorġ, “U għaliex tibża’”
“Għax is-sajf li għadda l-papà tiegħi ħadni fuq il-motorboat u ħariġni ’l barra mill-port u bdejt inħares lejn qiegħ il-baħar. U xħin bdejt nara dik is-swidija ta’ ilma taħti li stajt immissu b’idi bdejt nibża’ u għedt bejni u bejn ruħi: Dan il-baħar qed ibeżżagħni u dan il-baħar għamlu Alla, mela kemm hu ta’ min jibża’ minnu Alla. U għedt lill-papà jdaħħalni ’l ġewwa.”

Minn dan ir-rakkont, Dun Ġorġ kien jgħaddi biex ifiehem bl-iżjed mod sempliċi kif il-ħwejjeġ maħluqa jerfgħuna f’Alla u kif minnhom nistgħu nitgħallmu l-kobor u l-ġmiel ta’ min għamilhom.

Niftakru ukoll li aħna fid-dmir li nżommu il-baħar nadif. Mill-esperjenza rajna li meta ħammiġna il-baħar aħna stess batejna. Nafu li l-plastic li ntefa fil-baħar kien il-kaġun li mietu il-fkieren u b’ hekk żdied il-bram fil-baħar.

Il-baħar jgħallimna ħafna. Bħalma l-baħar ġieli jkun kalm u drabi oħra jkun imqalleb, nistgħu nqabbluh mal-ħajja tagħna. Xi drabi nkunu kalmi u drabi oħra mhux daqshekk kalmi. Il-baħar jirrifletti fih dak li hemm madwaru meta jkun kalm imma mhux meta jkun imqalleb. Hekk ukoll aħna: nirriflettu tajjeb meta nkunu kalmi. Mela qatt m’għandna nieħdu deċiżjonijiet meta nkunu aġitati.

Joe Galea

%d bloggers like this: