Pajjiż jibqa’ ħaj skont kemm is-soċjetà tgħożż liż-żgħar u l-anzjani

Print Friendly, PDF & Email

Pajjiż jibqa’ ħaj skont kemm is-soċjetà tgħożż liż-żgħar u l-anzjani. Dan qalu l-Papa Franġisku waqt omelija minn Dar Santa Marta nhar it-Tnejn 30 ta’ Settembru.  Huwa qal li l-imħabba t’Alla għall-poplu tiegħu ma tafx bi skart, hija kbira.  Madankollu, fil-familji u fis-soċjetajiet tal-lum it-tfal u l-anzjani huma traskurati u dan ifisser li hemm nuqqas tal-preżenza t’Alla.

Huwa kompla jgħid li Alla jħobb lill-poplu tiegħu u hu għajjur għalih minkejja li l-poplu huwa infidil. Il-qari jgħidilna tal-quddiesa ta’ dakinhar kien jgħid li l-pjazez ta’ Ġerusalemm għad jerġgħu joqogħdu fihom ix-xjuħ, irġiel u nisa, kulħadd bil-bastun f’idu minħabba t-tul ta’ għomru. U l-pjazez tal-belt jimtlew bi tfal subien u bniet, jilagħbu fil-wesgħat tagħha.

Il-kura tal-anzjani u tat-tfal hi l-garanzija tal-futur, qal Franġisku.  Huma s-sinjal tal-preżenza tal-Mulej.  Iżda l-kultura tal-iskart hija rovina.  Rovina meta lit-trabi nerġgħu nibgaħtuhom għand min tahomlna u lill-anzjani naqfluhom ximkien għax m’għadhomx produttivi u huma xkiel għar-rutina tagħna.

Is-soċjetajiet moderni qed jixjieħu u f’ċerti pajjiżi qed tibda xitwa demografika għax se jkun hemm aktar pensjonanti mill-nies jaħdmu.   Din hi traġedja, osserva l-Qdusija Tiegħu.

L-anzjani huma l-memorja u t-tfal huma l-futur tas-soċjetajiet u tal-Knisja.  Għalhekk il-messaġġ ta’ Alla huwa l-kultura tat-tama rappreżenatat miż-żgħar u mill-anzjani.  Pajjiż jibqa’ ħaj skont kemm is-soċjetà tgħożż lil dawn iż-żewġ friegħi tagħha.

Il-Papa temm ifakkar kemm tkun sabiħa x-xena kull meta fil-vjaġġi tiegħu madwar id-dinja jara lill-ommijiet jerfgħu ‘l fuq lit-trabi tagħhom biex hu jberikomlhom.

Rapport minn Joe Huber

%d bloggers like this: