Kunċert mill-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta b’risq id-Dar tal-Providenza


Il-Kunċert annwali li l-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta tagħmel b’risq id-Dar tal-Providenza se jsir fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl fl-Imdina, il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru fit-8pm. Il-kunċert se jkun taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, Dr George Vella li se jippreżenta wkoll il-Premju Mons. Mikiel Azzopardi 2019 lir-rebbieħ li jitħabbar waqt is-serata.

Capture

Il-banda se tkun taħt id-direzzjoni tas-surmast WO1 Twanny Borg bis-sehem tas-sopran Celine Abela u l-Lbdr. George Zammit. Se jindaqqu xogħlijiet ta’ Handel, von Weber, Rodrigo, Albinoni, De Haan, Reineke u Rutter kif ukoll tal-kompożituri Maltin Carmel Callus u Ray Sciberras u arranġamenti mużikali tal-Kaptan Jonathan Borg.

Biljetti bla ħlas jistgħu jinkisbu permezz ta’ kuncert@dartalprovidenza.org jew 21462844 sa mhux iktar tard mit-28 ta’ Novembru.

Sors: www.knisja.mt
Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.