Ktieb għat-tfal mill-Papa Franġisku

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Franġisku ppubblika ktieb bl-isem ta’:“It-Tfal huma Tama”. Hu kteb żgħir imma speċjali, b’messaġġ universali għal dinja aħjar. Hu miktub bi kliem sempliċi, li jħajjar lit-tfal biex iħobbu u jaċċettaw lill-oħrajn.

Il-ktieb hu mimli bi xbihat ta’ ferħ, enerġija u ħajja. Il-Papa Franġisku jgħid lit-tfal biex ikunu ġenerużi, li ma jibżgħux jibku, jagħmlu dak li hu tajjeb, jitbissmu u jiżfnu ferħanin. Il-Papa jgħid lit-tfal: “Meta nara tfal bħalkom, inħoss tama kbira qalbi.”

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-02/pope-francis-book-children-are-hope-tagle.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: