Nitolbu għal dawk li kienu ser jiżżewġu f’dan il-jiem

Print Friendly, PDF & Email

Inżommu fil-ħsieb tagħna lill-koppji li kellhom iż-żwieġ ippjanat għal dawn il-ġimgħat, kif ukoll il-familjari tagħhom, li jinsabu f’diffikultà li qatt ma stennew. Marija u Ġużeppi jgħinuhom biex jagħmlu l-kuraġġ u jħarsu ‘l quddiem bit-tama fil-Mulej.

Marriage of the Blessed Virgin Mary to St Josep

Ħa nitolbu għalihom bit-talba għall-għarajjes San Ġorġ Preca: Sinjur Alla, o Missier, li inti dejjem favur ta’ dawk li huma fidili lejk, indokra l-għarajjes sabiex iħobbu lilek fuq kollox, u b’hekk ikunu minnek imberkin issa u fl-istat taż-żwieġ tagħhom bir-risq u bil-vera feliċità.

Kitba ta’ Joe Galea

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: