Il-Fehma tal-Papa għal Ġunju 2020


Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex dawk kollha li qed ibatu, jsibu triqthom fil-ħajja u jħallu lill-Qalb ta’ Ġesù tmiss lill-qalb tagħhom.

Il-Fehma tal-Papa għal Ġunju 2020 – Poster

Pope’s Intentions for June 2020 – Poster

Sfidi ta’ Żminijietna – Ġunju 2020

Current Issues – June 2020

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa – Ġunju 2020

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.