Il-Fehma tal-Papa għal Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex dawk kollha li qed ibatu, jsibu triqthom fil-ħajja u jħallu lill-Qalb ta’ Ġesù tmiss lill-qalb tagħhom.

Il-Fehma tal-Papa għal Ġunju 2020 – Poster

Pope’s Intentions for June 2020 – Poster

Sfidi ta’ Żminijietna – Ġunju 2020

Current Issues – June 2020

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa – Ġunju 2020

Leave a Reply

%d bloggers like this: