Il-Kunsill tal-Knejjes tal-Lvant Nofsani jappella għall-istabbiltà fil-Kawkasu.

Print Friendly, PDF & Email

Il-ftehim tal-10 ta’ Novembru 2020 li temm il-kunflitt armat u mdemmi f’Nagorno Karabakh “ma jiżgurax paċi ċara u sostenibbli u fit-tul għar-reġjun”, hekk stqarr il-Kunsill tal-Knejjes tal-Lvant Nofsani (MECC) f’messaġġ maħruġ din il-ġimgħa, hekk kif talab għal garanziji għal paċi sostenibbli.

MECC, li twaqqfet fl-1974, għandha l-għan li tiffaċilita l-konverġenza tal-komunitajiet Kristjani tal-Lvant Nofsani dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni u li tgħin biex tingħeleb il-kunflitti konfessjonali. Madwar tletin Knisja u komunitajiet ekkleżjali huma affiljati mal-organizzazzjoni, li jirrappreżentaw lill-Kattoliċi, Ortodossi, Ortodossi tal-Lvant (li tinkludi wkoll il-Knisja Appostolika Armena) u l-Evanġeliċi.

Il-Kunsill tal-Knejjes iddeskriva l-ftehim iffirmat mir-Russja li ntlaħaq bħala “arranġament maħlul biżżejjed biex iżomm koeżistenza tensiva mingħajr bażi affidabli għal paċi aktar fit-tul”.

Waqt li jafferma mill-ġdid l-identità tiegħu bħala “organizzazzjoni bbażata fuq il-fidi bil-missjoni ta’ rikonċiljazzjoni biex iġib il-popli u l-gruppi li qed jiġġieldu flimkien permezz ta’ djalogu”, Il-MECC talbet lill-partijiet ikkonċernati u lill-partijiet interessati internazzjonali biex jiżguraw li l-waqfien mill-ġlied huwa l-ewwel nett garantit, biex b’hekk isalva l-ħajja ta’ eluf ta’ nies li huma fil-periklu.

Barra minn hekk, l-MECC, li tinkludi fost il-membri fundaturi tagħha l-Knejjes Armeni, esprimiet it-tħassib għall-libertà reliġjuża, għall-prattika tal-fidi u għad-destin tan-nies “li jistgħu jkunu suġġetti għal kull tip ta’ ritaljazzjoni”. Fl-istqarrija l-Kunsill tal-Knejjes tal-Lvant Nofsani ndika r-responsabbiltà tal-komunità internazzjonali li għandha tissorvelja wkoll id-destin tal-knejjes u l-monasteri li jirrappreżentaw “ir-ruħ u l-ġebla” ta’ dan ir-reġjun, żona ta’ soluzzjoni storika għall-Insara Armeni.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit:

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-11/nagorno-karabakh-appeal-middle-east-council-churches.html

%d bloggers like this: