Is-Sinodu hu frott tad-djalogu

Print Friendly, PDF & Email

Kardinal Grech: Is-Sinodu huwa frott tad-djalogu fost il-konferenzi tal-Isqfijiet

Il-Papa Franġisku spiss qal mill-bidu tal-papat tiegħu li l-Knisja hija poplu fi vjaġġ u li r-rgħajja tagħha jmexxu l-merħla. Il-Knisja tfisser nies li jsegwu l-Ispirtu s-Santu. Din il-konvinzjoni hija fil-bażi t’itinerarju li jwassal, b’mod ġdid fir-rigward tal-passat, biex jipprepara u mbagħad jgħix is-Sinoda tal-Isqfijiet f’Ottubru 2023, wara triq li, kif inhu magħruf, ikollha tippermetti l-istadji varji tagħha biex tilħaq u tinvolvi l-fidili ta’ kull ordni u grad.

Il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, jenfasizza li x-xogħol tas-Segretarjat miexi f’din it-triq u li s-serje ta’ modalità virtwali, li bdiet mil-14 ta’ Ġunju sat-18 ta’ Ġunju, hija maħsuba wkoll biex isir konkret dak is-smigħ u d-diskussjoni li huma l-bażi tal-proċess sinodali.

Waqt li kien qed jitkellem ma’ Alessandro de Carolis tal-Vatican News, il-Kardinal Grech jinnota li “qabel ma jiġi ppubblikat l-itinerarju għas-Sinodu li jmiss” – li għandu jsir f’Ottubru 2023 – “għamilna punt li jkollna kuntatt mal-presidenza tal-assemblea kontinentali ta’ konferenzi episkopali għaliex irridhom jkunu nvoluti u msieħba f’dan il-proġett tiegħu”.

Wara l-pubblikazzjoni tad-Dokument bl-itinerarju l-ġdid, huwa qal, “qed nikkuntattjaw u niddjalogaw mal-presidenti u d-diversi segretarji ġenerali ta’ kull konferenza episkopali tad-dinja”.

L-idea, enfasizza l-Kardinal Grech “hija li rridu nibdew dan id-djalogu u nħalluhom jipparteċipaw bħala msieħba f’dan il-proġett, u għalhekk jistgħu wkoll mhux biss jagħmlu mistoqsijiet għal aktar kjarifiki iżda wkoll jagħmlu xi suġġerimenti u nippruvaw nimplimentawhom fi dan il-proċess sinodali ġdid.”

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-06/cardinal-grech-interview-synod-dialogue-episcopal-conferences.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: