Il-kelma Barka fil-Bibbja

Print Friendly, PDF & Email

Kelam oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Dun Pawl Sciberras

Din il-kelma (bil-Lhudi b’rekà) fis-sens bibliku tagħha hi waħda mill-isbaħ. Tfisser il-ġid kollu u ta’ kull xorta li Alla fit-tjubija tiegħu jagħti lill-bniedem. Fit-Testment il-Qadim il-barka ta’ Alla hi mfissra bl-abbundanza tal-ġid materjali li kollu ġej minnu – id-don tal-ħajja u l-ħajja twila, il-prodotti tal-art, il-frott tar-raba’ u tas-siġar, …. kompli aqra minn hawn …

Fittex aktar kliem u termini fid-Dizzjunarju Bibliku …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: