Jiena naħfirlek

Print Friendly, PDF & Email

Jiena Naħfirlek. Ġwida ta’ tagħlim u tagħrif dwar is-Sagrament tal-Qrar. Patri Thomas Moore ofm conv. 2015.

Dan il-ktejjeb qiegħed biex jagħti stampa ċara ta’ x’inhu s-Sagrament tal-Qrar filwaqt li jpoġġih f’postu biex aħna naraw il-qawwiet speċjali tal-grazzja li jagħti flimkien mal-fejqan li joħroġ minnu.

F’messaġġ qasir mill-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna jitkellem dwar it-tliet mumenti tal-maħfra:

L-ewwel mument huwa li meta nitlob maħfra.

It-tieni mument tal-maħfra huwa li nifhem li dak li għamilt ħażin.

It-tielet mument fil-maħfra hija I-kapaċità li dak li nitlob lill-Mulej inkun nista’ naqsmu ma’ ħuti.

It-taqsimiet differenti tal-ktieb jinkludu …

 1. Il-Qrar illum
 2. Is-Sagrament tal-Qrar
 3. Id-Dnub
 4. Id-Dnub Soċjali
 5. Il-Grazzja ta’ Alla
 6. Meta u kif twaqqaf is-Sagrament tal-Qrar
 7. Spjegazzjoni ta’ xi dnubiet li nsibu fit-Testment il-Ġdid
 8. Iċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Qrar
 9. Kif issir qrara tajba
 10. L-Istqarrija tad-dnubiet
 11. L-Assoluzzjoni tas-Sagrament
 12. Il-Ministru tal-Qrara Sagramentali
 13. Id-Dmirijiet tal-Konfessur fil-Qrara Sagramentali
 14. Is-Siġill (Sigriet) tal-Qrar
 15. Il-Qrara Sagramentali u t-Tqarbin Imqaddes
 16. Kull xorta ta’ Penitenti
 17. Il-Kuxjenza
 18. L-Eżami tal-Kuxjenza

Aqra l-ktieb minn hawn …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: