X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd 24 ta’Ottubru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi IL-LEĦEN, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

• Mission Fund: Spalla għall-Missjunarji Maltin u Għawdxin -S’issa tqassmu €7,594,943
• Proġett soċjali f’Dar tal-Knisja fl-Isla – Iffirmat ftehim bejn l-Arċidjoċesi u l-privat
• Omeliji tal-Isqof Awziljarju Alla jieħu ħsiebna u L-aqwa sinjal
• Omelija tal-Arċisqof – Nimxu flimkien bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed
• L-Abbozzi ‘tal-Ugwaljanza’: kif jintlaqtu l-għaqdiet u l-iskejjel? (It-tieni parti)
• Seminar għall-kappillani f’Għawdex
• It-trolley tal-Mulej
• Il-Papa Franġisku jirringrazzja lit-tfal li ħadu sehem fil-kampanja internazzjonali ta’ talb tal-ACN għall-għaqda u l-paċi
• Iż-Żwieġ u l-Ħajja
• Il-Poeżija bħala Attività Soċjali f’Dun Karm
• Editorjal: Leħen imsikket
• Meħtieġ ħafna għaqal
• Attwalità – Bejn demgħa u bikja
• Il-Profil ta’ Sir Luigi Camilleri
• Monsinjur Injazju Panzavecchia
• It-tbatija redentiva: Djalogu bejn Ġesu u soru tal-klawsura
• Il-‘fiat’ ta’Marija u l-‘fiat’ ta’ San Ġużepp
• X’qed tagħmel għalija l-Ewropa
• Alla huwa verità

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: