FRAK  TAD-DEHEB   1

Print Friendly, PDF & Email

Dak li ma tixtiqx li jsir lilek tagħmlux lil ħaddieħor     CONFUCIUS

Agħmel lil ħaddieħor dak li tixtieq li jkollok int     IL-PROFETA MUHAMMED

Tweġġgħax lil ħaddieħor b’manjeri li int tħosshom iweġġgħuk            BHUDDA

Ma tistax tikseb is-sewwa qabel ma tagħti lill-oħrajn dak li tħobb li jkollok  IL-KORAN

Dak li tobgħod int tagħmlux lil għajrek               IT-TALMUD

Ġib ruħek mal-oħrajn kif trid li l-oħrajn iġibu ruħhom miegħek     Il-Bibbja Mqaddsa

Jekk dawn kollha jaqblu bejniethom, aħna għala le?

 • Jekk ma tibdilx,  moviment  isir monument                  Tony Blair
 • Idea ssir ħaġa maġika jew tispiċċa trab skont  liema talent  iħokk magħha                                                               

                                                                                  William Bernbach

 • It-tama hi dik il-ħaġa bil-ġwienaħ li ssib il-mistrieħ tagħha f’ruħna                 

                                                                                  Emily Dickenson

 • F’mument ta’ ferħ kbir, twiegħed xejn; f’mument ta’ rabja kbira, twieġeb l-ebda ittra                                                               Qawl Ċiniż
 • L-aħjar rimedju għal tempra qasira hi mixja twila         National Inquirer
 • Kun bħax-xemx u l-ħaxix tal-wied li ma jħabblux rashom meta tkun riesqa x-xitwa                                                             Bernard Shaw
 • Bil-qalb biss jista’ wieħed jara tajjeb; dak li hu essenzjali hu invisibbli għall-għajnejn                                             Antione de Saint-Exupery      
 • Li tħossok waħdek, bla ma ħadd jieħu ħsiebek jew ikun iridek miegħu hu l-ikbar faqar                                                  Santa Mother Tereża
 • Kuljum nitlob lil Alla jagħmilni qisni tifel żgħir – jiġifieri li nara n-natura bla ebda preġudizzju, i.e.kif jaraha tifel          Jean Baptiste Camille Corot
 • Wieħed mhuwiex pittur jekk ma jħobbx ipitter aktar minn kull ħaġa oħra fid-dinja.  U mhux biżżejjed tkun taf ix-xogħol tiegħek, jiħtieġ tkun eċċitat bih                                                        Edouard Manet                  
 • Xogħol tal-arti jiħtieġ li jaħtfek, iqartstek fih, u jġorrok miegħu            

                                                                            Pierre Augouset Renoir

Miġbura minn Edward Tagliaferro

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: