Il-Papa Franġisku jappella biex ir-rikonċiljazzjoni tirbaħ fuq il-gwerra

Print Friendly, PDF & Email

Wara it-talba tar-Regina Coeli, mal-pellegrini fi Pjazza San Pietru, l-Papa Franġisku fakkar fir-rikonċiljazzjoni maħduma minn Kristu fil-mewt u l-Qawmien Tiegħu. L-Papa ħeġġeġ lill-insara biex jegħlbu kull mentalità li tfittex li tirrikorri għall-firda u l-gwerra bil-qawwa tat-tħabbira ta’ rikonċiljazzjoni ta’ Kristu. Huwa talab biex il-grazzja tal-Mulej Irxoxt tagħti faraġ lil dawk kollha li qed ibatu.

“Jalla ħadd ma jiġi abbandunat. Jalla l-ġlied, il-gwerer u l-kunflitti jagħtu lok għal-fehim u r-rikonċiljazzjoni. Din il-kelma trid tiġi enfasizzata dejjem – Rikonċiljazzjoni. Għax dak li għamel Kristu fuq il-Kalvarju u fil-Qawmien Tiegħu kien li jirrikonċiljana ma’ Alla l-Missier u bejnietna: Rikonċiljazzjoni!”

Il-Qdusija Tiegħi, żied jgħid li Alla rebaħ il-battalja deċiżiva kontra l-ispirtu tal-ħażen. U hu talab biex inkunu “mirbuħin minnu, nħallu l-pjanijiet umani tagħna jċedu, u nikkonvertu lilna nfusna għall-pjanijiet Tiegħu għal paċi u l-ġustizzja”. Imbagħad il-Papa Franġisku rringrazzja lil kull minn bagħtlu l-awguri tal-Għid, u qal li huwa “grat b’mod speċjali għat-talb”.

“Nitlob lil Alla, permezz tal-interċessjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija, biex jippremja lil kull wieħed minnkom bid-doni tiegħu”.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-04/pope-francis-appeal-regina-coeli-reconciliation-war.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: