In-Niġerja: l-Papa jitlob għall-vittmi tal-attakk fuq il-Knisja Kattolika f’Ondo.

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Franġisku bagħat telegramma li wassal is-sogħba tiegħu għall-attakk orribbli li seħħ fi Knisja Kattolika f’Owo, fl-Istat ta’ Ondo, n-Niġerja.

Fil-messaġġ, iffirmat mill-Kardinal Segretarju tal-Istat Pietro Parolin u indirizzat lill-Isqof Jude Arogundade ta’ Ondo, l-Papa assigura lil dawk milquta minn “dan l-att vjolenti li ma tistax tfissru” bil-qrubija spiritwali tiegħu.

“Filwaqt li jafda l-erwieħ tal-mejtin għall-ħniena u l-imħabba ta’ Alla li Jista’ Kollox u jitlob il-fejqan u l-konsolazzjoni divina fuq il-midruba u dawk imnikktin, (il-Papa) jitlob għall-konverżjoni ta’ dawk għomjin mill-mibegħda u mill-vjolenza, biex jagħżlu t-triq tal-paċi u tal-ġustizzja”.

Il-Qdusija Tiegħu talab għall-barkiet divini ta’ faraġ u saħħa fuq l-Isqof u l-fidili tad-djoċesi hekk kif “ikomplu jgħixu l-messaġġ tal-Evanġelju b’fedeltà u kuraġġ”.

Nhar il-Ħadd, għexieren ta’ fidili Kattoliċi li kienu miġbura għall-Quddiesa tal-Ħadd ta’ Pentekoste, fil-Parroċċa ta’ San Franġisk Saverju f’Owo, ġew maqtula b’tiri ta’ armi tan-nar, minn irġiel mhux magħrufa, li fl-attakk użaw ukoll l-użu ta’ splussivi.

R-rapporti jpoġġu li n-numru tal-imwiet u għal madwar 50 ruħ, iżda n-numru mistenni jiżdied. L-attakk fatali ġibed malajr il-kundanna kemm mill-awtoritajiet tal-Knisja kif ukoll ċivili, u l-gvern Niġerjan wiegħed li se jfittex u jaqbad il-qattiela.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-06/pope-francis-telegram-owo-ondo-bishop-faithful-condolences.html

%d bloggers like this: