Knisja 2000. Lejn Knisja Sinodali

Print Friendly, PDF & Email

Ħarġa nru 141 ta’ Lulju – Settembru 2022

Fr Raymond Gatt OP: Editorjal 1
Fr Joseph Agius OP: Ġesù u t-twaqqif tal-Knisja 5
Rev. Dr Martin Micallef OFM Cap: Is-Sinodalità fil-Knisja tal-bidu 17
Rev. Dr Jonathan Farrugia: Sinodi u Konċilji fi żmien Missirijiet il-Knisja tal-bidu (sekli 1-5) 35
Mons. Prof. Hector Scerri: Is-Sinodalità: Riflessjonijiet Teoloġiċi 43
Em. Kardinal Mario Grech: Knisja Sinodali hija Knisja tas-smigħ 57
Rev. Dr Kevin Schembri: Is-Sinodu tal-Isqfijiet minn Pawlu VI sa Franġisku 73
Dr Dorianne Buttigieg: Ħsibijiet dwar il-preżenza tan-nisa fi ħdan Knisja Sinodali 91
Rev. Dr Carl-Mario Sultana: Is-Sinodalità u l-Katekeżi 103
E.T. Mons. Joseph Galea Curmi: Is-Sinodalità fl-esperjenza tas-Sinodu Djoċesan ta’ Malta (1999-2003) 113
Papa Franġisku: Tifkira tal-50 Anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu tal-Isqfijiet 125

Niżżel kopja ta’ din il-ħarġa ta’ Knisja 2000 …

%d bloggers like this: