Nitolbu mal-Papa matul Ottubru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Matul Ottubru 2022 il-Papa Franġisku jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-Knisja tkun dejjem fidila u qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu. Jalla l-Knisja tkun komunità ta’ solidarjetà u fraternità li tgħix dejjem fi spirtu ta’ sinodalità.

Ara wkoll …

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb …

Current Issues in Prayer …

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa …

Poster bil-Malti …

Poster in English …

%d bloggers like this: