Ġwanni XXIII lill-ġurnalisti: “Verità u Paċi”

Print Friendly, PDF & Email

Fit-13 ta’ Ottubru 1962, l-għada tal-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, il-Papa Ġwanni XXIII jgħid lill-ġurnalisti biex jaqdu l-verità u jikkontribwixxu għall-paċi.

Ġurnalisti minn madwar id-dinja ġew Ruma bi ħġarhom biex jirrapurtaw dwar il-Konċilju li l-iskop tiegħu kien li “jdaħħal il-Knisja fid-dinja moderna”. L-Papa San Ġwann XXIII kien konxju sew tar-rwol u l-qawwa tal-midja u kienet diġa’ daħlet sensiela ta’ innovazzjonijiet biex jgħinu lill-istampa tirrakkonta dan l-avveniment hekk kbir.

Skont il-ġurnalisti li kienu preżenti dak iż-żmien, l-aktar innovazzjoni importanti fl-uffiċċju tal-istampa tal-Kunsill kienet li s-sommarji tad-dibattiti, li kienu mħejjija minn impjegati f’diversi gruppi lingwistiċi, kienu wkoll akkumpanjati minn spjegazzjonijiet minn esperti teoloġiċi dwar il-punti li kienu ġew diskussi, sabiex il-briefings ġew trasformati fi skola teoloġika awtentika għall-ġurnalisti.

Il-ġurnalisti kienu fost l-ewwel gruppi preżenti fil-Konċilju li rċevew it-tislima u l-inkoraġġiment tal-Papa li ltaqa’ magħhom fil-Kappella Sistina fit-tielet jum tal-Konċilju. Huwa spjega l-istima li kellu għar-rappreżentanti tal-istampa, għaraf l-importanza li jagħtu lir-rwol tagħhom u stedinhom biex jikkontribwixxu għall-paċi fid-dinja. “Fl-okkażjoni tal-Kunsill”, qal bl-Ispanjol, “ħloqna uffiċċju tal-istampa u segretarjat għat-tekniċi li jxerrdu l-aħbar. U waqqafna kummissjoni konċiljari li, flimkien mal-appostolat tal-lajċi, tittratta l-istampa, ir-radju u d-divertiment”.

“B’dan qed ngħidulkom kemm hi mportanti l-missjoni tagħkom f’għajnejna u kemm nixtiequ ngħinukom biex twettquha perfettament”. 

Il-Papa fakkar lil dawk preżenti fid-dmir tagħhom li jkunu dejjem “għas-servizz tal-verità”, u rrifletta dwar kif il-messaġġ imwassal minn mezzi differenti kien kapaċi jilħaq u fl-aħħar mill-aħħar “jigwida l-ħsibijiet, is-sentimenti u l-passjonijiet ta’ parti kbira mill-umanità”. Wissa kontra t-tgħawiġ tal-verità mill-midja, li qal, “jista’ jkollha konsegwenzi inkalkulabbli”. Filwaqt li rrikonoxxa t-tentazzjoni li jkunu “aktar imħassba bil-ħeffa milli bl-eżattezza, iktar interessati f’dak li hu ‘sensazzjonali’ milli f’dak li hu oġġettivament veru”. Ġwanni XXIII ħeġġeġ lill-ġurnalisti biex ma jħallux opinjonijiet jew twemmin personali jċajpar jew joskuraw il-verità.

Il-Papa nnota li l-Konċilju Ekumeniku jġib miegħu “aspetti esterni u sekondarji li kapaċi jitimgħu l-kurżità ta’ pubbliku mgħaġġel”. “Jista’ wkoll, fit-tul, ikollu influwenza ta’ benefiċċju fuq ir-relazzjonijiet bejn in-nies, fil-qasam soċjali u anke fil-qasam politiku. Imma l-ewwel u qabel kollox hija avveniment reliġjuż,” qal.

“Hija x-xewqa mill-qalb tagħna li intom tistgħu tgħinu biex toħroġ dan il-fatt għad-dawl”.

Waqt li qal dan, kompla l-Papa, “ngħidulkom x’tattika, x’riżeva, x’tħassib għall-fehim u l-eżattezza għandna d-dritt nistennew minn informaturi li jkun anzjużi li tagħmlu unur lill-professjoni nobbli tagħkom”. “Nitolbukom ilkoll tagħmlu sforz biex tifhmu u li tfehmu n-natura primarjament reliġjuża u spiritwali ta’ dawn is-sessjonijiet konċiljari solenni”, qal.

Missier il-Konċilju kompla elenka l-aspettattivi tiegħu għall-istampa fl-eżerċizzju tal-missjoni tagħha li qal, għandu jkollha “effetti salutari għall-orjentazzjoni tal-opinjoni dinjija dwar il-Knisja Kattolika b’mod ġenerali, l-istituzzjonijiet tagħha u t-tagħlim tagħha.” Huwa wissa kontra preġudizzji li jistgħu jiffjorixxu meta “informazzjoni leali u oġġettiva ma tistax tgħaddi” u “li jsostnu f’moħħ in-nies għeruq ta’ nuqqas ta’ fiduċja, suspett u nuqqas ta’ ftehim, li l-konsegwenzi tagħhom huma deplorevoli għall-progress tal-armonija fost il-bnedmin u fost il-popli”. Dawn il-preġudizzji, qal, ħafna drabi huma bbażati fuq informazzjoni mhux preċiża jew mhux kompluta.

“Duttrini li huma attribwiti lill-Knisja li hi ma tistqarrx; attitudnijiet li setgħu ġew adottati f’ċirkustanzi storiċi partikolari huma mfakkra u ġeneralizzati bla bżonn, mingħajr ma jittieħed kont tal-karattru aċċidentali u eventwali tagħhom”.

“It-tħabbira stess tal-Konċilju qajmet interess konsiderevoli madwar id-dinja”, qal il-qaddis Papa Ġwanni XXIII, filwaqt li stieden lill-ġurnalisti biex iżommu lill-pubbliku “interessat lejn il-Kunsill u jgħinu biex jirrevedu, jekk meħtieġ, opinjonijiet żbaljati jew mhux kompluti”.

“Intom tkunu tistgħu tagħmluha ċara li hawn m’hawnx konfofi politiċi. Intom tkunu kapaċi tifhmu u tħabbru l-mottivi veri li jispiraw l-azzjoni tal-Knisja fil-dinja.”

Intom tistgħu tixhdu, kompla l-Papa, “li l-Knisja m’għandiex x’taħbi, timxi triq dritta, u li ma tixtieq xejn ħlief il-verità għall-hena tal-bnedmin u l-fehim produttiv fost il-popli tal-kontinenti kollha”.

“Grazzi għalikom, ħafna biżgħat jistgħu jitneħħew. Billi taqdu l-verità, tikkontribwixxu għad-‘diżarmament tal-ispirti’, li huma l-kundizzjoni primarja għall-istabbiliment ta’ paċi vera fuq l-art”.     

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2022-10/vatican-ii-john-xxiii-discourse-journalists.html

%d bloggers like this: