Il-Kurċifiss bla idejn

Print Friendly, PDF & Email


Minn Edward Tagliaferro

 1. Fil-knisja dħalt biex nitlob
  Quddiem il-kurċifiss,
  Inżilt ftit għarkupptejja
  Inħares ‘l isfel biss.
 2. Imbagħad għollejt ftit ħarsti
  Inkellem lill-Mulej ,
  Biex niżżih ħajr u nfaħħru
  Għax tiegħi hu l-Feddej.
 3. Kien hawn li f’daqqa waħda
  Intbaħt ma nafx minn fejn
  Jew kif din setgħet tiġri –
  Li Kristu bla idejn.
 4. Forsi xi ħadd kien daħal
  U kissru – hekk jien bsart.
  Għalhekk jien bdejt infittex
  ‘Il hawn u ‘l hinn u fl-art.
 5. “Idejk,” staqsejt ‘l-Imgħallem,
  “Bl-imsiemer imtaqqbin, –
  Dan kif ma jidhrux aktar,
  Jew forsi ħolma din?”
 6. Hawnhekk jien rajt ‘l-Imsallab,
  Iħares lejja fiss:
  “Kun af li din mhix ħolma,”
  Hekk qalli l-kurċifiss.
 7. “Għax minn flok l-idejn tiegħi,
  Minn issa ‘il quddiem,
  INTI SE TKUN IDEJJA
  Li twassal ferħ u sliem.
 8. Idejk jien irrid nuża,
  Ħa nserraħ lill-mitrugħ;
  Lill-fqir inlibbes, nitma’,
  U nfejjaq lill-muġugħ;
 9. Nikkonsla lill-imnikket,
  Inqawwi lill-beżgħan,
  Lil ta’ bla dar inkennen,
  L-għajjien intih serħan.”
%d bloggers like this: