Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-sena. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Imla l-vojt fis-sentenza mill-Vanġelu bil-kliem nieqes.

Leave a Reply

%d bloggers like this: