Il-Knisja: Pellegrina lejn is-Saltna ta’ Alla

16. Katekeżi dwar il-Knisja mill-Papa Franġisku. 26 ta’ Novembru 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba,

Xi ftit kerha l-ġurnata l-lum, imma intom kontu kuraġġjużi, nifirħilkom! Nittama li nkunu nistgħu nitolbu flimkien il-lum.

Hu u jippreżenta l-Knisja lin-nies ta’ żmienna, il-Konċilju Vatikan II żamm tajjeb quddiem għajnejh verità fundamentali, li ma rridu qatt ninsew: il-Knisja m’hix realtà statika, wieqfa, għan fih innifsu, imma tinsab kontinwament f’mixja tul l-istorja, lejn id-destinazzjoni aħħarija u sabiħa li hi s-Saltna tas-Smewwiet, li tagħha l-Knisja fuq din l-art hi ż-żerriegħa u l-bidu (ara Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Kostituzzjoni dommatika fuq il-Knisja Lumen gentium, 5). Continue reading “Il-Knisja: Pellegrina lejn is-Saltna ta’ Alla”