Il-Papa f’Santa Marta: Nimxu fil-verità u fl-imħabba

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 14 ta’ Novembru 2014: L-azzjoni għandha ħafna aktar effett mill-paroli, speċjalment meta nkunu ngħaddu l-fidi lil uliedna u liż-żgħażagħ – illum ngħidulhom ‘il-ġenerazzjoni diġitali’. Jekk irridu ngħinuhom biex ikollhom esperjenza tal-verità u tal-imħabba, aħna l-adulti għandna ntuhom eżempju tajjeb.

Illum kienet ċelebrazzjoni speċjali ħafna fil-kappella tad-Dar Santa Marta għax il-bankijiet kienu mimlijin tfal minn parroċċa Rumana.  Wara xi ftit tal-mistħija, it-tfal malajr għelbu lilhom infushom u bdew sessjoni ta’ mistoqsijiet u twegibiet mal-Papa Frangisku.  F’kumment li għamel, il-Papa qal li meta tħares lejhom, tkun qed tara wegħda li għad trid titwettaq, id-dinja li għad trid tasal.

Imbaghad il-Papa staqsa:  X’dinja se nħallu lill-ġenerazzjonijiet futuri?  Se ngħallmuhom dak li smajna fl-ewwel qari: biex jimxu fl-imħabba u l-verità?  Jew se ngħallmuhom ħafna kliem u mbagħad inħallu ħajjitna tieħu direzzjoni oħra?  Imma r-responsabbiltà ta’ dawn it-tfal taqa’ fuq spallejna!  In-Nisrani obbligat jieħu ħsieb it-tfal, iż-żgħar, u jgħaddilhom il-fidi li hu jgħix, dak li għandu f’qalbu.  Ma nistgħux ninjoraw dawn il-pjanti zgħar li qed jikbru.

Il-Papa Frangisku qal li kollox jiddependi milli aħna jkollna l-attitudni korretta lejn it-tfal.  X’inhi l-attitudni tieghi?, staqsa l-Papa.  Hija l-attitudni ta’ aħwa, ta’ missier, ta’ omm, li tgħinhom jikbru, jew hi attitudni distakkata… huma jikbru u jien ngħix ħajti…?

Ilkoll għandna r-responsabbiltà li nagħtu l-aħjar tagħna, jiġifieri l-fidi: intuhielhom, imma bl-eżempju!  Il-kliem biss hu ħaga vojta… fid-dinja tal-lum, ossessjonata bl-immaġni, fejn kulħadd għandu l-mowbajl, il-kliem ma jiswa xejn.  L-eżempju!  L-eżempju!  L-eżempju!  X’se ntuhom?

F’dal-punt tal-omelija l-Papa Franġisku beda jistaqsi lit-tfal għaliex kienu ġew għall-quddiesa u b’hekk beda konverżazzjoni spontanja magħhom.  Għadda ftit ħin sakemm l-ewwel tifel sab il-kuraġġ u qal:  ‘Biex naraw lilek.’  Il-Papa wieġbu:  ‘Anke jien qed nieħu gost nara lilkom!’

Imbagħad beda jagħmel mistoqsijiet lit-tfal li digà għamlu l-Ewwel Tqarbina u l-Konfermazzjoni u qalilhom li hu s-Sagrament tal-Magħmudija li jiftaħ il-bieb ghall-ħajja nisranija, u immedjatament wara jibda l-vjagg li jibqa’ sejjer tul il-ħajja kollha.  L-istess vjaġġ li San Ġwann jirrakkonta fl-ittra li nqrat fl-ewwel qari: ‘mixja fil-verità u fl-imħabba’.  Aktar tard matul dal-vjaġġ, żied jgħidilhom il-Papa, jaslu Sagramenti oħra bħalma hu ż-żwieġ.  Imma, irrepeta l-Papa Franġisku, hu importanti li wieħed ikun jaf kif jgħix dan il-vjaġġ, li jkun jaf kif jgħix ħajtu bħal Gesù, f’dawn is-Sagramenti.

Ħa nistaqsikom ħaġa, kompla l-Papa: It-talb huwa Sagrament?  Għajtu… ‘Le!’  Hux hekk?  It-talb mhux Sagrament, imma jeħtiġilna nitolbu, issokta jgħid il-Papa.  Tafu li tridu titolbu? Tajjeb, tajjeb. Iva!  Itolbu lill-Mulej, itolbu lil Gesù, itolbu lil Marija biex jgħinuna f’dan il-vjaġġ ta’ verità u mħabba.  Qegħdin tifhmu?

Intom ġejtu tarawni – min qalha din, int? – imma wkoll biex taraw lil Ġesù, tajjeb?  Jew lil Ġesù nħalluh barra?  It-tfal wieġbu:  ‘Le!’  Issa Ġesù, zied jgħid il-Qdusija Tiegħu, qiegħed fuq l-altar u se narawH, ilkoll kemm aħna!  Ġesù!  Eżattament bħalissa rridu nitolbu lil Ġesù jgħallimna nimxu fil-verità u fl-imħabba.

Ejjew ngħiduha flimkien: ‘Nimxu fil-verità u fl-imħabba,’ għajtu flimkien mal-Papa t-tfal fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: