Home > Ġenerali > Il-ġrajjiet li qed iseħħu huma sejħa urġenti għall-indiema.

Il-ġrajjiet li qed iseħħu huma sejħa urġenti għall-indiema.


Il-ġrajjiet tal-qtil tal-insara b’mod barbaru, “sempliċiment għax huma nsara”, bħal dak li ġara fil-Libja  lill-insara Kopti tal-Eġittu, jfakkar fi kliem Ġesù meta staqsewh dwar il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji:

“Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. [Lq 13 :3]

Ara din l-intervista qasira ma’ Fr Bishoy Andrawes, Qassis Kopt [20 Frar 2015].  Wara napprezzaw il-kummenti tieghek …

Categories: Ġenerali
  1. April 5, 2015 at 3:01 pm

    Huwa mportanti li l-Knisja Kattolika taghraf ukoll li hawn Kattolici f’Malta li qed jigu emarginati minnha, minhabba kwistjonijiet relatati mal-liturgija. Kull nisrani ghandu dritt ghal-liturgija li tghinu jaghraf lil Kristu aktar.

    Huwa pozittiv, mill-banda l-ohra, li l-Kopti f’Malta ghandhom access ghal-liturgija taghhom. Gest sabih mill-Knisja Kattolika f’Malta. Tajjeb li dan jinfirex ghall-Kattolici li ghandhom ghal qalbhom ir-Rit bil-Forma Straordinarja.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: