Attenti mill-insara li juru ruħhom riġidi u perfetti

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 16 ta’ Otturbu 2018.  Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku kkummenta s-silta tal-Vanġelu li tirrakkuntalna li meta kien mistieden għall-ikel għand il-Fariżew, Ġesù resaq fuq il-mejda bla ma nħasel kif kienet titlob il-liġi. Il-Vanġelu, osserva l-Papa, itina wkoll it-tweġiba iebsa ta’ Ġesù għal dak l-istagħġib tal-Fariżew.

Franġisku qal li l-poplu kien iħobb lil Ġesù għax kien imissilhom qalbhom, u anke għax kellhom xi ftit tal-interess personali. Dan kien kuntrast mal-mibegħda tad-dutturi tal-Liġi, tal-kittieba, tas-Saduċej.

Kienu eżempju ċar tal-formalità, osserva l-Papa.  Imma dawn in-nies kienu neqsin mill-ħajja. Kienu qieshom illamtati, iebsin, riġidi. U Ġesù għaraf l-ispirtu tagħhom. Aħna niskandalizzaw ruħna għax huma kienu jiskandalizzaw ruħhom b’dak li kien jagħmel Ġesù meta kien jaħfer id-dnubiet, meta kien ifejjaq nhar ta’ Sibt. Kienu jċarrtu ħwejjiġhom: ‘Xi skandlu! Dan mhux Alla, għax dawn l-affarijiet mhux sew li jsiru!’. Dawn ma kienx moħħhom fin-nies, kien moħħhom biss fil-Liġi, fir-regoli, fil-formalitajiet.

Iżda, nosservaw li Ġesù aċċetta l-istedina tal-Fariżew għall-ikel.  Għax Ġesù hu ħieles, imur għandu. Lill-Fariżew li skandalizza ruħu minħabba l-imġiba mhux skont ir-regoli, Ġesù jgħidlu: ‘Intom il-Fariżej tnaddfu t-tazza u l-platt minn barra, imma minn ġewwa intom mimlija bis-serq u l-ħażen.’

Mhux kliem sabiħ, ikkummenta Franġisku. Ġesù jitkellem ċar għax mhux ipokrita. U jżid jgħid: ‘Għaliex tħarsu biss minn barra? Ħares ftit x’hemm ġo fik!’ Darb’oħra kien qalilhom: ‘Intom oqbra mbajda!’ X’kumpliment dak, eh? Sbieħ minn barra, kollox perfett, kollha perfetti, imma minn ġewwa ntiena, għalhekk serq, ħażen u aktar. Ġesù jagħraf id-differenza bejn dak li jidher u r-realtà interna. Dawn in-nies huma dutturi tad-dieher, dejjem perfetti, imma x’hemm ġewwa?

Il-Papa Franġisku fakkar passi oħra tal-Vanġelu li fihom Ġesù jikkundanna lil dawn in-nies, bħal fil-parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb jew fejn jgħid li huma jqarrsu wiċċhom biex juru li sajmin u jagħtu l-karità biex jidhru. Għax lilhom kien jinteressahom li jidhru, qal Franġisku, u Ġesù lil dawn in-nies isejħilhom ipokriti. Nies bi spirtu ta’ kilba, li jaslu anke joqtlu. Kapaċi jħallsu biex joqtlu jew jikkalunjaw, kif isir illum. Illum ukoll hekk isir: jitħallsu l-flus biex jixxerrdu aħbarijiet koroh, li jħammġu lill-oħrajn.

Fi kliem ieħor, issokta Bergoglio, il-Fariżej u d-dutturi tal-Liġi kienu nies riġidi, ma kinux lesti li jinbidlu. Imma din l-ebusija taħbi problemi gravi, qal Franġisku. Wara l-apparenzi tan-Nisrani tajjeb, ta’ dawk li dejjem iridu jidhru, hemm il-ħsieb li juru ħaġa b’oħra, hemm il-problemi. Ġesù ma jinsabx fihom; fihom hemm l-ispirtu tad-dinja.

U Ġesù jgħid li huma boloh u jwissihom biex jiftħu qalbhom għall-imħabba ħalli tidħol fihom il-grazzja. Għax is-salvazzjoni hi don li Alla jtina b’xejn. Ħadd ma jsalva lilu nnifsu, ħadd, tenna Franġisku, lanqas bl-imġiba ta’ dawn in-nies.

Il-Papa Franġisku temm bi twissija: Attenti min-nies riġidi. Attenti mill-Insara – lajċi, saaċerdoti, isqfijiet – li juru ruħhom perfetti, iebsin. Fihom m’hemmx l-Ispirtu t’Alla. Huma neqsin mill-ispirtu tal-libertà. U noqogħdu attenti minna nfusna, għax dan kollu għandu jwassalna biex ngħarblu ħajjitna. Jien inħares lejn l-apparenzi biss? Inħalli qalbi tinbidel? Niftaħ qalbi għat-talb, għal-libertà tat-talb, għal-libertà tal-elemożina, għal-libertà tal-opri tal-ħniena?

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: