Xhieda tfisser li tkisser drawwa biex turi l-ħniena

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 8 ta’ Mejju 2018. Ix-xhieda, it-tgemgim, il-mistoqsija huma t-tliet kelmiet li l-Papa Franġisku bena fuqhom l-omelija li għamel dalgħodu waqt il-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Il-Papa kien qed jirrifletti fuq is-silta tal-Vanġelu meħuda minn San Luqa li fiha naqraw li l-Fariżej bdew igemgmu kontra Ġesù għax jiekol mal-midinbin u l-pubblikani.

Qabel kollox għandna x-xhieda li jtina Ġesù. Din kienet ħaġa ġdida għal dak iż-żmien, meta l-kumpanija tal-midinbin lil dak li jkun kienet tniġġsu, daqslikieku kien qed imiss lebbruż. Kien għalhekk li d-dutturi tal-Liġi kienu jżommu bogħod minnhom.

Matul l-istorja, osserva l-Papa, ix-xhieda qatt ma kienet xi ħaġa komda la għax-xhud u lanqas għas-setgħana, tant li kien hemm xhieda li ħallsu bil-martirju.

Ix-xhieda tfisser li tkisser drawwa, imġiba, biex tibdilha għall-aħjar. Huwa għalhekk li l-Knisja timxi ‘l quddiem bix-xhieda, għax mhux il-kliem jiġbed imma hi x-xhieda li tkabbar il-Knisja. U Ġesù jagħti xhieda, ħaġa mhux tant ġdida għax Alla minn dejjem kien ħanin, anke fit-Testment l-Antik.

Dawn in-nies ma fehmux xi tfisser ‘ħniena rrid u mhux sagrifiċċju.’ Kienu jaqrawha imma ma kinux jifhmu x’inhi l-ħniena. Bl-imġiba tiegħu Ġesù jxandar dil-ħniena bix-xhieda li jagħti. Ix-xhieda, tenna l-Papa, tkisser drawwa imma fiha wkoll riskju.

Ix-xhieda li jagħti Ġesù tipprovoka t-tgemgim u minflok jgħidu: ‘Dan jilqa’ lill-midinbin u qed jipprova jikkonvertihom,’ l-Iskribi u l-Fariżej jgħidu: ‘Jagħmilha mal-midinbin u jiekol magħhom.’

Dad-dnub tat-tgemgim hu ħaġa ta’ kuljum, osserva Franġisku, kemm fil-privat u anke pubblikament. Minflok infittxu d-djalogu, minflok nippruvaw insolvu s-sitwazzjoni tan-nuqqas ta’ ftehim, ingemgmu, għax neqsin mill-kuraġġ li ngħidu l-affarijiet ċar.

Tgemgim fis-soċjetà, fil-parroċċa, hekk kif naraw xi ħaġa jew xi ħadd li ma jdoqqilniex.  U tgemgim fid-djoċesijiet ukoll… biex ma nsemmux il-politika.  Dan hu ikrah ħafna. Meta gvern ma jkunx onest, jipprova jħammeġ lill-avversarji bil-qlajjiet. Gvern dittatorjali l-ewwel jaħtaf f’idejh il-mezzi tal-komunikazzjoni u jibda jxerred qlajjiet biex iċekken lil kull min iqisu periklu għalih. Hi ħarba mir-realtà, mod li bih ma tħallix lin-nies jaħsbu.

Bħala tweġiba għat-tgemgim tal-Iskribi u l-Fariżej, Ġesù juża l-metodu tagħhom, il-mistoqsija. Huma jagħmluha biex jonsbuH, imma l-mistoqsija ta’ Ġesù għandha għan differenti. Ġesu jistaqsihom min minnhom tintiliflu nagħġa u ma jħallix lid-disgħa u disgħin l-oħra biex imur ifittixha.

Imma huma jirraġunaw li l-importanti d-disgħa u disgħin l-oħra. Din hi l-loġika tal-Fariżej, tad-dutturi tal-Liġi, ikkummenta l-Papa. Għalhekk ma jmorrux jitkellmu mal-midinbin, ma jmorrux mal-pubblikani, għax aħjar jekk ma jħammġux idejhom, għax hemm ir-riskju.

Il-mistoqsija ta’ Ġesù hi intelliġenti għax joqroshom fil-laħam il-ħaj meta jistaqsihom: ‘Min minnkom…?’ Ħadd minnhom ma jwieġeb: ‘Minnu li qed tgħid.’  Dan ifisser li m’għandhomx ħila jaħfru, iħennu, jilqgħu.

Fi tmiem l-omelija l-Papa Franġisku fakkar it-tliet kelmiet li fuqhom bena r-riflessjoni tiegħu u żied oħra: il-ferħ. Kull min jimxi fit-triq tad-dutturi tal-Liġi qatt mhu ferħan, osserva Franġisku; dawn ma kinux jafu xi jfisser il-ferħ tal-Vanġelu. Jalla l-Mulej itina l-grazzja li nifhmu din il-loġika tal-Vanġelu li hi l-maqlub tal-loġika tad-dinja.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: