Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm, Sena A


Għaddew il-5 Ħdud tar-RANDAN. Wasalna f’ĦADD IL-PALM. Kull sena morna xi mkien viċin tal-knisja biex jitbierku l-friegħi taż-żebbuġ u nimxu flimkien mas-saċerdoti lejn il-knisja fejn issir il-QUDDIESA ta’ ĦADD IL-PALM. Xi tfal ikunu lebsin ta’ tfal Lhud, biex nagħtu kulur lil din il-festa. Din is-sena se niċċelebraw ĦADD IL-PALM fid-djar tagħna. Is-Sibt jew il-Ħadd naraw it-tberik taż-żebbuġ u nisimgħu il-Quddiesa flimkien fuq it-televixin. Minbarra li nagħtu l-kulur lil din l-istampa, ta’ Ġesù dieħel f’Ġerusalemm fuq ħmara, niktbu l-kliem minn din il-ġrajja sabiħa.

Hadd il-Palm Poster

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.