Kliemu ma jgħaddix


Il-Ġimgħa, 27 ta’ Novembru 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. Kappella tal-Madonna ta’ Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Floriana.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi

Kliemu ma jgħaddix

“Is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix”. Dan hu l-messġġ li Ġesù jwasslilna llum fl-Evanġelju li jfakkarna li kollox jgħaddi: id-dinja tispiċċa, aħna nispiċċaw il-ħajja tagħna hawnhekk f’din id-dinja; imma l-kelma tiegħu tibqa’ għal dejjem. Dal-kliem ta’ Ġesù jfakkarna f’dak li qal il-Profeta Iżaija: “Il-ħaxix jinxef, il-ward jidbiel, iżda l-kelma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem (Iż 40:8)

Dan il-messaġġ ta’ Ġesù jgħinna napprezzaw il-kelma ta’ Alla, li aħna niċċelebraw fil-quddiesa imma li wkoll imsejħin biex ngħixuha f’ħajjitna. Hi din il-kelma li tagħtina d-dawl kif għandna ngħixu ħajjitna hawn. Tgħinna biex nagħżlu l-prijoritajiet – dak li jiġi l-ewwel – tgħinna biex nagħżlu dak li hu xieraq, dak li hu sewwa, dak li jogħġob tassew lil Alla li fl-aħħar mill-aħħar jibni s-soċjetà u hu ta’ ġid għall-bniedem.

Hi din il-kelma wkoll li tgħinna fil-mixja li twassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Għalhekk il-kliem ta’ Ġesù hu – kif kien qal Pietru – il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem. Minn hawn nibdew imma biex naslu mbagħad fis-sema pajjiżna. F’dan iż-żmien, meta qegħdin noqorbu lejn l-aħħar tas-sena liturġika, nisimgħu ħafna fuq hekk. U l-kliem ta’ Ġesù m’għandux l-iskop li lilna jbeżżagħna, imma li lilna jgħinna naffaċċjaw ir-realtà kif inhi, u jħejjina għall-ħajja ta’ dejjem. Għalhekk dak il-versett li smajna qabel l-Evanġelju: “Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.” Dil-kelma tlestina għal-laqgħa tagħna ma’ Alla.

Din il-kelma tgħinna wkoll biex nagħrfu s-sinjali taż-żminijiet: is-sinjali ta’ Alla fl-Istorja u s-sinjali ta’ Alla wkoll fil-ħolqien, fin-natura. Ġesù, filwaqt li jgħid li s-sema u l-art jgħaddu, imma jridna napprezzaw is-sema u l-art, u l-frott tal-art. Għalhekk Ġesù jgħid lid-dixxipli: ħarsu lejn is-siġra tat-tin u s-siġar l-oħra. Tgħallmu minn dawn. Araw fihom is-sinjali importanti għal ħajjitna. Nafu li l-kelma ta’ Alla hi mimlija hekk. Anke fis-Salm stess smajna fuq l-għasfur, il-ħuttafa, il-bejta. Kemm hu importanti li aħna nagħrfu napprezzaw in-natura, biex din tkun għalina sinjal ta’ dak li Alla qed jgħidilna. Il-Mulej jagħtina l-grazzja li jibqgħalna natura li lejha nistgħu nħarsu, biex naraw il-kelma ta’ Alla wkoll f’dan.

Ġesù jgħid: “Kliemi ma jgħaddix”. Jibqa’. Imma aħna jista’ jiġrilna li l-kelma tiegħu tidħol minn widna u toħroġ minn oħra, u tibqa’ għaddejja. Forsi għax inkunu indifferenti, forsi għax tant inkunu ppreokkupati b’affarijiet, li għalina l-kelma tibqa’ għaddejja. Ġesù jridna nintebħu li f’dak il-każ, hu aħna li nbatu. Jekk il-kelma tiegħu tibqa’ għaddejja minn fuq rasna u ma ngħixuhiex, hu aħna li nbatu. U aktarx ibatu wkoll l-oħrajn, u tbati wkoll in-natura, il-ħolqien, kif nistgħu naraw meta ma nagħtux każ il-kelma ta’ Alla.

Nitolbu lill-Mulej illum il-grazzja li tkun il-kelma ta’ Alla li tmexxina f’ħajjitna, li aħna ngħożżu din il-kelma li tibqa’ għal dejjem, u norbtu qalbna mhux ma’ dak li jgħaddi imma ma’ dak li jibqa’ għal dejjem.

Joseph Galea Curmi
Isqof Awżiljarju

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.