Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tieni Ħadd tal-Avvent (Sena B)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja jew isegwuha mal-familja minn fuq it-televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Bħala tħejjija jridu jiktbu fil-kaxxi l-vojta min hu l-profeta li pprepara t-triq għal Ġesu’.

Leave a Reply

%d bloggers like this: