Fil-ħanut ta’ Ġużeppi

Print Friendly, PDF & Email

Din il-play qasira dwar San Ġużepp tista’ tintuza f’laqgħat tat-tfal. Jieħdu sehem fiha tliet personaġġi, Ġesù, Ruben u Ġużeppi …

F’naħa hemm Ġesù u Ruben. Iktar ‘il ġewwa hemm Ġużeppi.

Ruben:     (iġib ftit injam) Ġibtilkom xi xogħol mingħand missieri.

Ġesù:       Ruben, jiena qalbi ħebritni li se narak illum!

Ruben:     Nieħu gost niġi s’hawn. U xi drabi nkun nixtieq nibqa’ magħkom, hawn f’din id-dar.

Ġesù:       Tista’ tibqa’, sakemm ma jkunux jistennewk.

Ruben:     Ġesù, din id-dar fiha xi ħaġa li togħġobni, u x’ħin nidhol hawn, il-ħin narah jieqaf, u kollox jidher sabiħ.

Ġesù:       Jekk tagħmel it-tajjeb, tgħin lill-oħrajn u jkollok missier u omm bħal tiegħi,…

Ruben:     Bħal tiegħek?… Dak missierek, li qiegħed f’dik in-naħa? Kieku qatt smajtu jgħid kelma. Imma jitkellem, hux?

Ġesù:       Iva, imma hu kwiet. Kliem mill-inqas, imma kull kelma li jgħid hi sabiħa u tferrħek.

Ruben:     X’jismu?

Ġesù:       Ġużeppi.

Ruben:     Xogħlu jafu tajjeb, għax missieri tgħidx kemm ifaħħru. U lanqas jieħu għali tax-xogħol li jaħdem.

Ġesù:       Iva, lili jgħallimni ħafna. Il-paċenzja tiegħu kbira. Min jaf, hux, meta nikbru, kemm għad niltagħu ma’ min itellfilna l-paċenzja.

Ruben:     Nagħmlu bħal Ġużeppi. Minflok ma ninkurlaw, ma ngħidu xejn. Inżommu l-kwiet.

Ġesù:       Jekk ma noħdux paċenzja, ma nagħmlux sew… Ara, kif aħna hawn, ħu ftit paċenzja u żommli din l-injama biex naqtawha.

Ġużeppi:  (Ġużeppi jersaq lejn Ġesù u Ruben) X’intom tgħidu?

Ruben:     Ara,… tkellem.

Ġużeppi: Smajtkom tgħidu affarijiet sbieħ. Dejjem fittxu li tagħmlu t-tajjeb.

Ġesù:       Iva, u hemm barra ssib fejn tagħmel dan.

Ruben:     Kif taf? Għax qatt ma narawk fit-toroq tar-raħal!

Ġesù:       Naf, għax minn din it-tieqa nara s-suq ta’ Nazaeth, u noqgħod naħseb x’nista’ nagħmel ma’ dawn in-nies meta nikber.

Ġużeppi:  Imm’issa aħjar nieqfu mill-kliem, u nibdew ix-xogħol li ġabilna Ruben. U inti, Ruben, sellili ħafna għal missierek.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: