Talbiet ta’ maħfra għall-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-Insara

Print Friendly, PDF & Email

TALBIET TA’ MAĦFRAimħejjija minn Dun Aurelio Mulè Stagno S.D.B.

Sensiela A

  • Int id-dielja tassew, aħna l-friegħi, Mulej, ħniena.
  • Int tistedinna ngħammru fik kif inti tgħammar fina, Kristu, ħniena.
  • Int tħalli l-Missier jiżbor fina dak li ma jagħtix frott ta’ għaqda ma’ ħutna l-insara, Mulej, ħniena.

Sensiela B

  • Iben il-Waħdieni, li għarraftna dak kollu li smajt mgħand il-Missier, Mulej, ħniena.
  • Iben il-Bniedem, li ma ssejħilniex qaddejja iżda ħbieb, Kristu, ħniena.
  • Mgħallem tagħna, int għażiltna u ħtartna sabiex nagħmlu ħafna frott, Mulej, ħniena.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d