L-imħabba fil-familja

Print Friendly, PDF & Email

Ir-raba’ sussidju għas-Sena Familja Amoris Laetitia

Intom il-miżżewġin għandkom id-don tal-grazzja tas-sagrament li tista’ tagħmilkom perfetti fl-imħabba… Mela allura se nitkellmu dwar din l-imħabba! “L-imħabba taf tistabar u tħenn; l-imħabba m’hijiex għajjura, ma tintefaħx biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn; ma tagħmilx dak li mhux xieraq; ma tfittixx dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla; ma żżommx f’qalbha għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità”. Il-Papa Franġisku

Ara r-raba’ sussiju tas-Sena Familja …

Ara wkoll vidjos u sussidji oħra …


Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: